Κλάδος Υγείας

Βοήθεια στο Σπίτι για τη Λοχεία

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού που ο ΕΔΟΕΑΠ με τη ΣΔΣ 17/4-4-2006  επιχειρεί να έχει ανθρώπινη παρουσία στα σπίτια των ασφαλισμένων μας και των οικογενειών τους και μάλιστα σε μια χαρμόσυνη, σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Η παροχή αφορά στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες μας και φυσικά τις ανύπαντρες μητέρες (άμεσα μέλη) που φέρνουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί και συνίσταται σε:

  • Δύο (2) ωριαίες επισκέψεις της μαίας την εβδομάδα και
  • για τέσσερις (4) εβδομάδες από την έξοδό τους από το μαιευτήριο
  • Συνολικά οκτώ (8) επισκέψεις στο σπίτι με στόχο να βοηθηθεί η νέα μητέρα σε θέματα εγκατάστασης θηλασμού, υγιεινής – περιποίησης του νεογέννητου, αλλά και προσωπικής, σωματικής και ψυχικής υγείας στο διάστημα της λοχείας, που είναι από τις πιο ευαίσθητες περιόδους στη ζωή κάθε μητέρας. Οι επισκέψεις γίνονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του/της ασφαλισμένης.

Η συνάδελφος κα Μαρία Κολολού στον Τομέα Επικοινωνίας έχει τα στοιχεία και για τις μαίες, που είναι, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, στη διάθεσή σας (τηλ. 210-72.64.783).

Το πρώτο ραντεβού θα κλείνεται τηλεφωνικά και για τα επόμενα θα υπάρχει συνεννόηση της μαίας με την ασφαλισμένη.

Οι οκτώ (8) επισκέψεις θα βεβαιώνονται σε ειδική φόρμα-έντυπο που θα υπογράφεται από εσάς στο πέρας κάθε επίσκεψης.