Θέματα συνεδριάσεων Δ.Σ
Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 23/7-6-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης για ανάρτηση ανακοίνωσης 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για επιστολή από τον ΕΦΚΑ σχετικά με προώθηση σχεδίου σύμβασης … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 22/31-5-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για επιστολές από ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ & ΕΠΗΕΘ 2.2 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Μαΐου 2017 2.3 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Ιουνίου … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 21/29-5-2017

Θέμα 1ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 1.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για το σχέδιο δανειακής σύμβασης το οποίο απέστειλε ο ΕΦΚΑ και λήψη σχετικής με το θέμα απόφασης 1.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αίτηση ασφαλισμένου για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 20/23-05-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διάφορα θέματα Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 19/17-5-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ετήσια έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για το Οικονομικό έτος 2016 2.2 Έκθεση επί του ελέγχου του Δ΄τριμήνου 2016 2.3 Υποβολή πρότασης … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 18/10-5-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ορισμός Επιτροπής Διαπραγματεύσεων για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ και ΣΕΥΕ 2.2 Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 17/4-5-2017

Θέμα 1ο:     Συνάντηση με τις Ενώσεις σχετικά με τη διάταξη περί χορήγησης δανείου Θέμα 2ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 3ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 3.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με τις ανάγκες χρηματοδότησης του … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 16/26-4-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Συγχαρητήριες επιστολές από Ενώσεις-Ομοσπονδίες 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για αλλαγή διαδικασίας πληρωμών μέσω ΕΤΕ 2.3 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Απριλίου 2017 2.4 Ημερολόγιο … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 15/19-4-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την επιστολή της ΕΤΕ σχετικά με τη λήξη γνωμάτευσης για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Θέμα 3ο:     Σχετικά με … Περισσότερα »