Θέματα συνεδριάσεων Δ.Σ
Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 35/5-9-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πρόσκληση προς τον κ. Πρόεδρο Δ.Σ. από τον … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 34/29-8-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Συνάντηση με τα Προεδρεία των Ενώσεων 2.2 Ενημέρωση προς τα μέλη του Δ.Σ. για την επιστολή ασφαλισμένου Θέμα 3ο:     Θέματα … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 33/22-8-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης για αποστολή εξωδίκου σε δικτυακό τόπο Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 32/4-8-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διάφορα θέματα 2.2 Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την κατάργηση του αγγελιοσήμου … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 31/1-8-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διάφορα θέματα Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού) Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 30/25-7-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη συνάντηση της Τριμερούς στο Υπουργείο Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού) … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 29/17-7-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη λήψη της Β’ δόσης του δανείου από τον ΕΦΚΑ 2.2 Συμπλήρωση εγγράφων για τις Ενώσεις και τα … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 14/12-4-2017

Συγκρότηση νέου Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ σε Σώμα

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 28/11-7-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την χορήγηση δανείου από τον ΕΦΚΑ 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την απάντηση του ΕΦΚΑ σε έγγραφά … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 27/3-7-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την παροχή δανείου από τον ΕΦΚΑ 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για το ταξίδι του κ. Προέδρου στην … Περισσότερα »