Συνεδριάσεις έτους 2012
Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 54/18-12-2012

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2Ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1                   Ενημέρωση ΔΣ για ενέργειες που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προσωπικού και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ 2.2                   Ενημέρωση ΔΣ για επιστολή … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 53/17-12-2012

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2Ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1     Ενημέρωση ΔΣ για το Κοινωνικό Κατάστημα και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Θέμα 3Ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενέργειες ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ μετά τη Γενική Συνέλευση … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξης της συνεδρίασης με αριθμό 52/10-12-2012

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2Ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1                   Ενημέρωση ΔΣ για τη συνάντηση με τις Διοικήσεις των Ενώσεων και του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ την 6η Δεκεμβρίου 2012 2.2                   Ενημέρωση ΔΣ για παρουσία … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 51/4-12-2012

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2Ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.2 … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 50/3-12-2012

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2Ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1  Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους μηνός Δεκεμβρίου 2012 2.2  Ενημέρωση για έγγραφο από ΤτΕ για διαδικασία απολήψεων χρηματικών ποσών στο πλαίσιο του Κοινού Κεφαλαίου … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 49/20-11-2012

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2Ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενέργειες που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προσωπικού   (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 48/19-11-2012

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2Ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1                   Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Συνάντηση του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ με την Εξελεγκτική Επιτροπή και συζήτηση επί των θεμάτων που αφορούν στο … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 47/13-11-2012

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2Ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1  Ενημέρωση ΔΣ για τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις 2.2  Ενημέρωση ΔΣ για συνάντηση με ΕΣΗΕΜ-Θ και ΕΠΗΕΘ την 11-11-2012 Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 46/5-11-2012

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2Ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για τα ζητήματα που τέθηκαν για όλο τον Κλάδο και την απεργιακή κινητοποίηση της 31ης Οκτωβρίου 2012 Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας … Περισσότερα »

Ημερήσια διάταξης της συνεδρίασης με αριθμό 45/30-10-2012

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2Ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1           Ενημέρωση ΔΣ για δικασίμους μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2012 Θέμα 3ο:Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.2 Έγκριση … Περισσότερα »