Συνεδριάσεις έτους 2013
Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 55/18-12-2013

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1      Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.2     … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 54/11-12-2013

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρο 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για την επιστολή της ΕΣΗΕΑ σχετικά με τις οφειλές εφημερίδας 2.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την αλλαγής περιοδικότητας εφημερίδας 2.3 Ενημέρωση ΔΣ … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 53/4-12-2013

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1            Ενημέρωση ΔΣ για ευχαριστήρια επιστολή ασφαλισμένου 2.2            Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την μετατροπή του ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΥ σε ημερήσια εφημερίδα Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 52/27-11-2013

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1            Ενημέρωση ΔΣ για τη Γενική Συνέλευση της ΟΑΤΥΕ 2.2            Ενημέρωση ΔΣ για τη συνάντηση στην ΕΠΗΕΑ για το θέμα του Αγγελιοσήμου 2.3            Ενημέρωση ΔΣ … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 51/20-11-2013

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1            Ενημέρωση ΔΣ για θέματα της ΟΑΤΥΕ Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 50/13-11-2013

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1            Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με ερώτηση των βουλευτών Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη για τα γενόσημα τύπου Teva 2.2            Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την έκτακτη … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 49/12-11-2013

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1            Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3Ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξειδίκευση των μέτρων στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2013  … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 48/6-11-2013

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1            Ενημέρωση για την εξέλιξη των διαδικασιών της Απογραφής Συνταξιούχων Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 47/5-11-2013

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1            Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με συναντήσεις με εκπροσώπους συνταξιούχων Θέμα 3Ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξειδίκευση των μέτρων στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού για … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξης της Συνεδρίασης με αριθμό 46/30-10-2013

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1            Ενημέρωση ΔΣ για απάντηση σε επιστολή της ΕΣΗΕΑ 2.2            Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με δικασίμους μηνός Νοεμβρίου 2013-Απολογισμός δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2013 2.3            Ενημέρωση ΔΣ … Περισσότερα »