Συνεδριάσεις έτους 2014
Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 59/18-12-2014

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1   Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους μηνός Ιανουαρίου 2015 Θέμα 3ο: Σύναψη σύμβασης με το ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Εισηγητές: Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής και … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 58/17-12-2014

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1   Ενημέρωση ΔΣ για την επόμενη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου του Δ Τριμήνου 2014 Θέμα 3ο: Συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2015 … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 57/10-12-2014

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1   Ενημέρωση ΔΣ για το αίτημα του Τομεάρχη ΤΥΠ και Αναπλ. Διευθυντή για αλλαγή θέσης και καθηκόντων Θέμα 3Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τα Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 56/9-12-2014

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1   Ενημέρωση ΔΣ τον απολογισμό δικασίμων του μηνός Νοεμβρίου 2014 2.2   Ενημέρωση ΔΣ για το αίτημα των εκπροσώπων των εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ για παραχώρηση της … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 55/3-12-2014

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1   Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 54/2-12-2014

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1   Ενημέρωση ΔΣ για επόμενη συνεδρίαση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Γ΄Τριμήνου 2014 2.2   Σχετικά με την Ανακοίνωση προς το Προσωπικό για το έργο … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 53/25-11-2014

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1   Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους μηνός Δεκεμβρίου 2014 Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 52/19-11-2014

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1   Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με παράσταση στην ΑΠΔΠΧ Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1    Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 51/12-11-2014

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1    Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 50/5-11-2014

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1   Ενημέρωση ΔΣ για το έγγραφο της ΕΣΗΕΑ για τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ 2.2   Ενημέρωση ΔΣ για το έγγραφο της ΕΣΗΕΑ για την ΕΞΠΡΕΣ Θέμα 3ο: Σύναψη … Περισσότερα »