Συνεδριάσεις έτους 2017
Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 13/27-3-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διάφορα θέματα Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 12/22-3-2017

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση για τα πεπραγμένα Δ.Σ. 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΗΕΑ Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 11/15-3-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την παράταση γνωματεύσεων νομιμοποιήσεων υπογραφών από συνεργαζόμενες τράπεζες 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πρόσκληση της ΑΤΠΣΥΤΕ στην Ετήσια … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 10/8-3-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την δια περιφοράς απόφαση για ακτινοθεραπείες ασφαλισμένου 2.2 Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ. στον … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 9/1-3-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2017 2.2 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Μαρτίου 2017 2.3 Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 8/22-2-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έλεγχο Δ’ Τριμήνου 2016 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις επιστολές από ΕΣΗΕΜ-Θ, … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 7/15-2-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αίτηση χορηγίας ειδικού σκοπού Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 6/8-2-2017

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Προσδιορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για νέο Δ.Σ. 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την κίνηση μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/97 Θέμα … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 5/1-2-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Ιανουαρίου 2017 2.2 Σχετικά με έγκριση δαπανών για την κοπή της πίτας 2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για νέο Δ.Σ. … Περισσότερα »

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 4/25-1-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2017 2.2 Σχετικά με κοπή πίτας για το προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ 2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για πρόσκληση σε … Περισσότερα »