Γενικά

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Καταστατικού,ο ΕΔΟΕΑΠκαλύπτει τρεις κλάδους ασφάλισης, την Επικουρική Σύνταξη, την Πρόνοια και την Περίθαλψη.

Ο Τομέας Υγείας και Περίθαλψης  του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης, που ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 7 του Α.Ν. 248/67, έχει σκοπό την παροχή ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής και κοινωνικής περίθαλψης σε όλους τους άμεσα ασφαλισμένους στον Οργανισμό, στα συνδεδεμένα ασφαλιστικώς μέλη των οικογενειών τους (έμμεσα), καθώς και στις χήρες-χήρους (δικαιοδόχοι) συζύγων ασφαλισμένων  και στα συνδεδεμένα ασφαλιστικώς μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Υγείας.

Τρόπος παροχής περίθαλψης

Η παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους και στα προστατευόμενα από αυτούς μέλη παρέχεται κατόπιν αιτήσεώς τους, με Απόφαση Δ.Σ., τη συμπλήρωση Απογραφικού Δελτίου και με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν έχουν δικαίωμα ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε άλλον οργανισμό ή το Δημόσιο.

Στα άμεσα και στα έμμεσα μέλη, παρέχεται ατομικός Αριθμός Μητρώου και ξεχωριστή ατομική – προσωποποιημένη Κάρτα Περίθαλψης.

Ιατρική Περίθαλψη

1. Η ιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. παρέχεται:

α) Από τον Αρχίατρο – Επικεφαλής  της Υγειονομικής Υπηρεσίας

β) Τους ιατρούς ειδικοτήτων  του ΤΥΠ

γ) Τους συμβεβλημένους ιατρούς

Η ιατρική περίθαλψη, περιλαμβάνει σύμφωνα με τον Νόμο και τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης την εξέταση στο ιατρείο ή στο σπίτι του ασφαλισμένου, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης, περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις που είναι αναγκαίες για τη διάγνωση και την θεραπεία του ασθενούς.

δ) Με τη διοικητική υποστήριξη  του τομεάρχη ΤΥΠ   υπεύθυνου για την  εφαρμογή του Κανονισμού στο πλαίσιο των  διοικητικών λειτουργιών.

Υπενθυμίζουμε σε όλους τους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα στα νέα μέλη, ότι η Ιατρική Υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (9 π.μ. έως 7 μ.μ.)

 Τηλεφωνικό κέντρο για συνεννόηση 210.72.64.700

Τηλέφωνο για ιατρικά ραντεβού 15315

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τις ημέρες και ώρες που δεν λειτουργεί ο Ασφαλιστικός μας Οργανισμός (Σαββατοκύριακα, αργίες, νυχτερινές ώρες) οι ασφαλισμένοι μπορούν να συμβουλεύονται τον εφημερεύοντα ιατρό, από τον οποίο και θα παίρνουν σχετικές οδηγίες για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν.

Τηλέφωνο εφημερίας 210.72.50.050

Έτσι οι ασφαλισμένοι έχουν ιατρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλο το 24ωρο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε περίπτωση ανάγκης νοσοκομειακής περίθαλψης κατά τις νυχτερινές ώρες, ο ιατρός ΕΔΟΕΑΠ δεν μπορεί να εκδόσει εισιτήριο και θα πρέπει ο ασφαλισμένος να απευθυνθεί σε δημόσιο νοσοκομείο

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: άμεση καταβολή του ποσού που αναλογεί με την υποβολή των αποδείξεων για την αμοιβή του γιατρού (επίσκεψη), σύμφωνα με τα ισχύοντα

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: καμία δαπάνη φαρμάκων δεν εγκρίνεται χωρίς συνταγή ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς απόδειξη ή χωρίς κουπόνι..

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Ενημερωθείτε από το ΤΥΠ για μειωμένο ποσοστό συμμετοχής σας στη δαπάνη, σε περιπτώσεις ειδικών νοσημάτων.

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: μόνο με παραπεμπτικό ΕΔΟΕΑΠ για πράξεις ΕΝΤΟΣ ΕΔΟΕΑΠ (ΔΩΡΕΑΝ) ή ΕΚΤΟΣ ΕΔΟΕΑΠ (με τιμές Προεδρικού Διατάγματος μείον την προβλεπόμενη συμμετοχή). Εξαιρούνται αποδεδειγμένα επείγοντα περιστατικά και  ατυχήματα.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: για εισαγωγή σε νοσοκομείο ή κλινική συμβεβλημένη, απαιτείται εισιτήριο ΕΔΟΕΑΠ. Σε ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ το εισιτήριο εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: για κάθε επιπλέον ιατρική αμοιβή που πιθανόν ζητηθεί πριν, κατά ή και μετά τη νοσηλεία, επικοινωνείτε με το ΤΥΠ. Οι ιατρικές αμοιβές καταβάλλονται βάσει συμβάσεων του Ταμείου και σύμφωνα με κατηγορίες που ορίζει το ΚΕΣΥ.