Συνεδριάσεις έτους 2009

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 31/07-09-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ2.1Ενημέρωση για πορεία δικογραφίας κατά δραστών ένοπλης Ληστείας της 28/4/20092.2Απαντητική επιστολή προς ασφαλισμένο2.3Υλοποίηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης 2.4Σύμφωνο συνεργασίας με Δήμο Αθηναίων:

  • Πολυϊατρεία σε 7 διαμερίσματα
  • Ενημέρωση κλάδου για πρόληψη κατά των ναρκωτικών και του ψυχικού στίγματος

3.ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ4.ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ6.ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ7.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ8.ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 9.ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ10.ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ  ΣΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ11.ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 12.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 13.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 14.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 2009 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 2007 ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 15.ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ16.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ17.ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ18.ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ