Συνεδριάσεις έτους 2009

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 38/19-10-09.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.α. Κάλυψη στον κλάδο υγείας ανέργων τέκνων ασφαλισμένων
2.β. Χορήγηση πρακτικού σε ασφαλισμένο
2.γ. Έγγραφο Εξελεγκτικής Επιτροπής
2.δ. Καταβολή β’ δόσης ετήσιας συνδρομής σε ΟΑΤΥΕ
2.ε. Αναφορά ασφαλισμένου
2.στ. Ενημέρωση Δ.Σ. για πορεία νοσοκομειακών συμβάσεων
2.ζ. Σχέδιο για χώρο καπνιζόντων
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
7. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
8. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
11. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
12. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
13. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
14. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
15. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ
16. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΤΙΑΣ 2010-2011
17. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
19. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ