ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 4/01-02-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Κατάθεση Προϋπολογισμού έτους 2010
2.2. Ανακοίνωση ΔΣ ΕΣΗΕΑ για προγραμματισμό δράσης
2.3. Συνάντηση με ΔΣ ΕΣΗΕΑ
2.4. Επιστολή προς εκπροσώπους των Μικτών Συμβουλίων ΕΣΗΕΑ και ΕΠΗΕΑ
2.5. Ευχαριστήριες επιστολές από ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ
2.6. Μετοχές ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
2.7. Απεργία Ιατρικού Συλλόγου Αττικής
2.8. Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας για θέμα προσφυγής μη μέλους
2.9. Εισηγήσεις Αρχιάτρου σχετικά με α) διαχείριση και έλεγχο εισιτηρίων και β)αποσυμφόρηση ιατρείων και βελτίωση συνθηκών εργασίας ιατρών και νοσηλευτικής υπηρεσίας
2.10. Υπηρεσιακό σημείωμα για ανανέωση άδειας ακτινολογικού εργαστηρίου
2.11. Υπηρεσιακό σημείωμα για αποστολή μαζικών SMS
2.12. Δαπάνες προς πληρωμή ορθοδοντικού
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
6. ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3% ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΤΥΠ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
10. ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
11. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΔΟΕΑΠ
12. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
13. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ
15. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
18. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
19. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΧΕΙΑΣ
20. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
21. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
22. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
23. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
24. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ