ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 15/03-05-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Λίστα τηρουμένων διακανονισμών αγγελιοσήμου διαφημίσεων
2.2. Επιστολή προς τους Προέδρους των Ενώσεων για την παρακράτηση του 10%
2.3. Ενημερωτικό σημείωμα από Νομική Υπηρεσία για εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων μηνός Μαρτίου και Απριλίου 2010
2.4. Μηνιαίος δειγματοληπτικός έλεγχος ΤΥΠ από Εσωτερικό Ελεγκτή
2.5. Διευκρινίσεις επί της χορήγησης κατασκηνωτικού επιδόματος
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008
7. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3% ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (1 ασφαλισμένος)
10. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ  (6 νέα μέλη)
11. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (3 ασφαλισμένοι)
12. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  7 ασφαλισμένους)
13. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ   ( 2 ασφαλισμένοι)
15. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  (6 ασφαλισμένοι)
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (3 ασφαλισμένοι)
17. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ