ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 20/07-06-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Θέμα ιατρού
2.2. Eπιστολή στο υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για χρέη Ομίλου Καλοφωλιά
2.3. Καθορισμός αμοιβών ιατρών χειρουργικών ειδικοτήτων
2.4. Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή για τον Τομέα Ασφάλισης έτους 2010
2.5. Διακοπή εργασιών λόγω καλοκαιρινών αδειών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και του Γυναικολογικού Ιατρείου
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
6. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)
8. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
9. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
10. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ
11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (1 ασφαλισμένος) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (2 ασφαλισμένοι)
12. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (5 νέα μέλη)
13. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ (147 δόκιμα μέλη)
14. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (8 ασφαλισμένοι)
16. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  6 ασφαλισμένους)
17. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  (3 ασφαλισμένοι)
18. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
19. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
20. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ