ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 23/05-07-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Επιβολή ΦΠΑ 11% στα νοσοκομεία από 1ης Ιουλίου 2010
2.2. Παράδοση ΠΣ ΤΥΠ σε εταιρεία PRUDENTIAL για αξιολόγηση
2.3. Καθαρισμός κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ
2.4. Υπηρεσιακό σημείωμα από Τομεάρχη Μηχανογράφησης για αγορά συγκεκριμένων προγραμμάτων και ενεργών συσκευών δικτύου
2.5. Επιστολή ασφαλισμένου σχετικά με νοσηλεία του και κύρος ΕΔΟΕΑΠ
2.6. Ευχαριστήριο τηλεγράφημα ασφαλισμένου για εξορθολογισμό
2.7. Δημοσίευμα Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΕΕ στο φύλλο της Καθημερινής 1ης Ιουλίου 2010 και απάντηση
2.8. Αγωγή
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)
7. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ κ.κ. ΑΓ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO
10. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (3 ασφαλισμένοι)
11. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (3 νέα μέλη)
12. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (11 ασφαλισμένοι)
13. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
14. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  6 ασφαλισμένους)
15. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (1 ασφαλισμένη)
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (2 ασφαλισμένοι)
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
19. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ