ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 30/27-09-10.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ετήσια έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το οικ. έτος 2009
2.2. Οφειλές Μέσων προς τον Οργανισμό και ενημέρωση Διοικητικών Συμβουλίων Ενώσεων
2.3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος
2.4. Ανεξόφλητα υπόλοιπα Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
2.5. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου σχετικά με προκαταβολές εφάπαξ
2.6. Επιστολή ιατρού  σχετικά με ρυθμίσεις που αφορούν σε χειρουργικές ειδικότητες και ουρολογικά περιστατικά
2.7. Έγγραφο θεραπευτηρίου για ανανέωση σύμβασης
2.8. Ανάλυση μελέτης παρουσίασης
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 3863/2010
8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (2 μέλη) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (2 μέλη)
9. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (18 νέα μέλη)
10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (6 ασφαλισμένοι)
11. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (2 ασφαλισμένοι)
12. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  10 ασφαλισμένους)
13. ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
14. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΩΝ (2 ασφαλισμένοι)
15. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
16. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  ΑΠΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
19. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ