Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 7/22-02-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού
2.2. Αμοιβές Βοηθών Χειρουργών στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
2.3. Κάλυψη Συντήρησης Μηχανημάτων Οργανισμού – Υποχρέωση από Ασφαλιστικό Συμβόλαιο
3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ