Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 11/28-03-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Ενημέρωση σχετικά με επιστολή εργαζομένου προς την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.
2.2. Διακοπή ασφαλιστηρίου για κάλυψη κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ- Έναρξη νέας συνεργασίας
3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 31-12-2010
6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
10. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ
11. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 12 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
12. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
13. ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
14. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (  4 ασφαλισμένοι)
15. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ   ( 2  ασφαλισμένοι)
16. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €73.124,90 ( 5  ασφαλισμένοι)
17. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ €107.181,86 ( 12  ασφαλισμένοι)
18. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (7 ασφαλισμένοι)
19. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ( 1  ασφαλισμένος)
20. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
21. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
22. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ