Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 23/14-06-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.1. Συγχαρητήριες επιστολές για την εκλογή του νέου ΔΣ από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τον ΣΕΥΕ και την ΠΟΕΠΤΥΜ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ  για την εκδίκαση της αίτησης ένταξης Μέσου στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
2.3. Ανακοινώσεις της ΠΟΕΠΤΥΜ για την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στην ΕΡΤ και για την 48ωρη στην ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
2.4. Εκπροσώπηση ΕΔΟΕΑΠ στη Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ και της ALPHA BANK
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 2 ΜΕΛΩΝ
7. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ  (2 μέλη)
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  €79.805,39 (  5 ασφαλισμένοι)
9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €75.791,51 ( 9  ασφαλισμένοι)
10. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ( 2 ασφαλισμένοι)
11. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ( 1 ασφαλισμένος)
12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ