ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 4/31-01-12.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους του μηνός Φεβρουαρίου 2012
Θέμα 3ο: Οριστικά οικονομικά στοιχεία Οκτωβρίου 2011
Θέμα 4ο: Οριστική έγκριση Προϋπολογισμού 2012 (Εισηγητές: Επιτροπή Προϋπολογισμού, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Μελέτη ανάλυσης κόστους λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εντός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για ΤΥΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσωτερικού Ελέγχου)
Θέμα 7ο: Προγραμματισμός Τακτικών Εσωτερικών Ελέγχων έτους 2012  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσωτερικού Ελέγχου)
Θέμα 8ο: Λειτουργία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 9ο: Αποχώρηση εργαζομένης λόγω συνταξιοδότησης   (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού & Λειτουργίας Υπηρεσιών)
Θέμα10ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
10.1. Διαγραφές μελών- 1  μέλος
10.2. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 3 ασφαλισμένοι
10.3. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  – 6  ασφαλισμένοι
10.4. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 11ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 12ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
12.1. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2011 €81.259,33
12.2. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνός Νοεμβρίου 2011 €14.514,81