ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 7/13-02-12.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ που διοργάνωσεοΠΣΑΤ
2.2. Ανακοίνωση ΔΣ για τις μεθοδεύσεις κατάργησης της δημοσίευση Ισολογισμών
2.3. Έναρξη συνεργασίας με ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
2.4. Ενημέρωση ΔΣ για το Δειγματοληπτικό Έλεγχο ΤΥΠ τον Ιανουάριο 2012
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €12.166,31
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €9.908,82
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €262.501,00
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €57.317,00
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €32.579,40
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Οριστικά οικονομικά στοιχεία Νοεμβρίου 2011
Θέμα 5ο: Οριστική έγκριση Προϋπολογισμού 2012 (Εισηγητές: Επιτροπή Προϋπολογισμού, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Ενημέρωση ΔΣ για την πορεία των διακανονισμών Μέσου (Εισηγητές: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)
Θέμα7ο: Μελέτη ανάλυσης κόστους λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εντός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 8ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
8.1. Μεταβολές – 3 ασφαλισμένοι
8.2. Εγγραφές  – 6 μέλη
8.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 6 ασφαλισμένοι
8.4. Απονομή επικούρησης  –   10 ασφαλισμένοι
8.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα-  3 ασφαλισμένοι
8.6. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
10.1. Έναντι λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Δεκεμβρίου 2011 €256.531,80