Άρθρα & μελέτες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝ-DRGs

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΑΚΗΣ

Δείτε το συνημμένο αρχείο