ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 20/14-05-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ΣΕΥΕ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για κατασχετήριο εργαζομένων νοσηλευτηρίου για οφειλές του
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €17.031,12
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €16.368,04
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €227.487,25
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €4.231,29
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €38.751,39
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2011 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Αιτήσεις οδοντιάτρων-Θεσσαλονίκης για συνεργασία (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊστάμενος Ιατρικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης)
Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
6.1. Μεταβολές – 1  ασφαλισμένος
6.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών – 8 -2 μέλη αντίστοιχα
6.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  12 ασφαλισμένοι
6.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –    16 ασφαλισμένοι  €75.142,55
6.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 2 ασφαλισμένοι
6.6. Διάφορα ασφαλιστικά
Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )