ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 21/21-05-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για συνάντηση με ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για τη συνάντηση με τους ανέργους
2.3. Ενημέρωση ΔΣ για συνάντηση για την επέκταση συνεργασίας με το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €48.656,95
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €7.920,00
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €137.088,69
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €323,29
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €12.620,50
3.2.6. Εξόφληση βρεφονηπιακών σταθμών €5.610,00
3.2.7. Εξόφληση τιμολογίων ιατρών SOS μηνός Φεβρουαρίου 2012 €1.937,25
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ 2ου Διμήνου 2012 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 5ο: Αιτήσεις οδοντιάτρων-Θεσσαλονίκης για συνεργασία (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊστάμενος Ιατρικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης)
Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης
6.1. Μεταβολές –  1 ασφαλισμένος
6.2. Επανεγγραφή – Διαγραφές μελών – 1-7 μέλη αντίστοιχα
6.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 3 ασφαλισμένοι
6.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –    15 ασφαλισμένοι  €114.048,17
6.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 4 ασφαλισμένοι
6.6. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 9ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
9.1. Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Μαρτίου 2012 ύψους ποσού €306.159,24
9.2. Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός Φεβρουαρίου 2012 ύψους ποσού €24.047,68