ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 19/08-05-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για την επιστολή από τον Πρόεδρο του ΕΤΑΠ ΜΜΕ σχετικά με την ανακοίνωση των μέτρων του ΕΔΟΕΑΠ
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €25.307,58
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €5.444,56
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €53.840,64
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €18.930,76
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €33.155,74
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Εισήγηση Επιτροπής για υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης με ΣΕΥΕ   (Εισηγητής: Επιτροπή Διαβούλευσης, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Αιτήσεις οδοντιάτρων για συνεργασία (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αρχίατρος)
Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
6.1.  Μεταβολές – 4 ασφαλισμένοι
6.2. Διαγραφές μελών – 3 μέλη
6.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  5 ασφαλισμένοι
6.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –   11 ασφαλισμένοι  €225.483,04
6.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 4 ασφαλισμένοι
6.6. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 9ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
9.1. Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ύψους ποσού €172.878,73 ως συνημμένη λίστα