ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΙΜ ΥΠΕΡ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Τ.Υ. ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ

 ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τα πρόσφατα γεγονότα λεκτικής και σωματικής βίας κατά τη διάρκεια θεσμικής διαδικασίας του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) αποδοκιμάζει η Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας – ΑΙΜ με δημόσια ανακοίνωσή της στις Βρυξέλλες την οποία απέστειλε και στους αρμόδιους βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου.

Με Ανοιχτή Επιστολή του ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας – ΑΙΜ κ.Jean-PhilippeHuchet, τονίζει ότι η Διοίκηση της Ένωσης αποδοκιμάζει κατηγορηματικά τις εκδηλώσεις βίας όπου και με όποια μορφή κι αν εμφανίζονται αλλά και δηλώνει ρητά τη θερμή της υποστήριξη απέναντι στη διατήρηση και την ενίσχυση του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και του θεσμού των Ελληνικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, ΝΠΙΔ μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, παρότι δεν επιβαρύνουν κατά κανέναν τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό της χώρας μας.Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ελληνικά Ταμεία Υγείας λειτουργούν στους άξονες της Αλληλεγγύας Κοινωνικής Οικονομίας , συγκροτούν Ομοσπονδία – ΟΑΤΥΕ -που είναι μέλος της ΑΙΜ.

Το μήνυμα από τις Βρυξέλλες αποτελεί ένα ουσιώδες, ελπιδοφόρο μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης από το διεθνή χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, γεγονός που δίνει την αισιοδοξία μιας προοπτικής διεξόδου από τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε.

Δυο λόγια για την ΑΙΜ

Η Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (AssociationInternationaledelaMutualité – AIMιδρύθηκε το 1950 κι έχει έδρα στις Βρυξέλλες. Συγκεντρώνει 44 εθνικές Ομοσπονδίες και ενώσεις αυτόνομων, μη κερδοσκοπικών Αυτοδιαχειριζόμενων Φορέων Ασφάλισης Υγείας από 25 χώρες παγκοσμίως. Τα μέλη της παρέχουν κάλυψη υγείας και άλλες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας σε περισσότερους από 240 εκ. πολίτες παγκοσμίως (160 εκ. εκ των οποίων στην Ευρώπη), είτε συμμετέχοντας απευθείας στη διαχείριση της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, παρέχοντας εθελοντική ασφάλιση, είτε προσφέροντας απευθείας υγειονομική κάλυψη και κοινωνικές υπηρεσίες μέσω ίδιων εγκαταστάσεων.

Αντιπρόεδρος της ΑΙΜ πλάι στο Γερμανό Ομόλογό της κ.ChristianZahn της VDEK και στο Γάλλο Πρόεδρο κ. JeanPhilippe Huchetτης FNMF είναι η κα Ελένη Σπανοπούλου του ΕΔΟΕΑΠ που διεκδικεί μια διαφορετική δημόσια εικόνα για την Ελλάδα η οποία  αγωνίζεται να σταθεί όρθια.

Η AIM καταβάλλει διαρκείς αγώνες, στην προσπάθεια να εκφράσει τους προβληματισμούς της και να κατοχυρώσει τις ιδέες που ανακύπτουν μέσα από το φάσμα των μη-κερδοσκοπικών φορέων ασφάλισης υγείας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων αυτής. Οι θέσεις της, οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω Καταστατικά κατακυρωμένων διαδικασιών, δεν δεσμεύουν τις επιμέρους οργανώσεις-μέλη της, σχηματίζονται και εκφράζονται όμως πάντα με γνώμονα το συμφέρον τους, βάσει των Αρχών της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας που τα διέπουν.

Σας ευχαριστούμε για τη δημοσίευση, την ανάρτηση και τη μετάδοσή  του.

Από την ΟΑΤΥΕ

πατήστε εδώ για να διαβάστε την πρωτότυπη επιστολή στα γαλλικά

Δείτε το συνημμένο αρχείο