ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 31/24-07-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για την αποστολή στοιχείων στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τα αποθεματικά του Ταμείου μετά την 9η Μαρτίου 2012.
2.2. Ενημέρωση σχετική με τα θέματα αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας ΤαμείωνΜΜΕ
2.3. Ενημέρωση ΔΣ για τα Θέματα πιλοτικής συνεργασίας ΕΔΟΕΑΠ–ΕΤΑΠΜΜΕ
2.4. Ενημέρωση για πορεία και εξέλιξη ενεργειών για την προστασία των ΑποθεματικώνμαςστηνΤτΕ
2.5. Παραλαβή και περαιτέρω ενέργειες του Τεύχους Αξιολόγησης του Διοικητικού Προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ.
Θέμα 3o: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα του Ελέγχου της διαχείρισης των Αποθεματικών όπως προέκυψε στη ΓΣ την           23-6-2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
4.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
4.2.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 5o:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για το από 20 Ιουλίου έγγραφο αίτημα της ΕΣΗΕΑ για ενημέρωση της Διοίκησης της σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την προστασία των Αποθεματικών του Ταμείου (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 6o:  Συζήτηση και λήψη Απόφασης για ανάρτηση στο site του Πορίσματος της ΣΟΛ ΑΕ για τη χρήση του έτους 2011 που κατατέθηκε στην Γενική Συνέλευση(Εισηγητής και  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7o:  Συζήτηση για τις εκκρεμείς εγγραφές μελών (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 8o: Ενημέρωση ΔΣ για νεώτερα αποτελέσματα απογραφής ανέργων  (Εισηγητής και  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 9ο: Αποτελέσματα ελέγχου πολυτέκνων, μονογονεικών και αναπηρικών επιδομάτων (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 10ο: Μελέτη και Οργάνωση Κοινωνικού Παντοπωλείου ΕΔΟΕΑΠ(Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
11.1. Εγγραφές – Διαγραφές μελών –7 και 5 μέλη αντίστοιχα
11.2. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ενόψει   συνταξιοδότησης–  4 ασφαλισμένοι
11.3. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –   3  ασφαλισμένοι  € 65.097,45.
11.4. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα –1 ασφαλισμένος
11.5. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 12ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 13ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )