Κλάδος Υγείας

Πρόσθετη Περίθαλψη

Επαναπροσδιορίζονται πάντα σε σχέση με τις οικονομικές αντοχές και δυνατότητες του Οργανισμού σήμερα, οι αποζημιώσεις που θα καταβάλλονται για τα Πρόσθετα. Συγκεκριμένα από 1-3-2012 οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τις ισχύουσες τιμές Κρατικού Τιμολογίου προσαυξημένες κατά 20% για τα ΑΜΕΣΑ ΜΕΛΗ και 10% για τα ΕΜΜΕΣΑ.

Aπό 27-5-2013 αποφασίστηκε ο ορισμός συμμετοχής των ασφαλισμένων στα πρόσθετα θεραπευτικά μέσα, ποσοστού 30%  (για όλα τα μέλη).

Από την ανωτέρω απόφαση, εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι που κρίθηκαν από τα ΚΕΠΑ και λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας για την αγορά πρόσθετων ειδών.