ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Αθήνα, 4/7/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Mέχρι σήμερα   η  απογραφή συνεχίζεται

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την απόφαση  της υπ  αριθ. 10 της 12-3-2012  συνεδρίασης του ΔΣ και έπειτα από αποστολή και ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης τον περασμένο Απρίλιο, οι Υπηρεσίες προχώρησαν για πρώτη φορά στη διενέργεια ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και Ελέγχου της ασφαλιστικής μερίδας όλων των άνεργων μελών μας.
Η Διοίκηση του Οργανισμού μας, για περισσότερα από  δύο χρόνια, κατέβαλλε κάθε προσπάθεια να εξηγήσει ότι Περίθαλψη χωρίς καταβολή της απολύτως υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς, είναι σε βάρος του Ταμείου και εκτός νομιμότητας.  Για το λόγο αυτό, ζήτησε επανειλημμένα και εγγράφως από τις Ενώσεις να βοηθήσουν τους ανέργους, καταβάλλοντας την εισφορά από τα διαθέσιμά τους.
Δυστυχώς δεν έλαβε καμία απάντηση.

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ συνεχίζεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με φραγή στη μερίδα περίθαλψης, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ, για όσους   δεν εμφανίζουν, στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του Τομέα Εσόδων εισφορές από μισθολογική κατάσταση Μέσου, την οποία υποχρεούνται να υποβάλουν νομίμως όλοι οι εργοδότες κάθε μήνα.

Με την παραπάνω ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. εξαιρέθηκαν από τη φραγή όσοι έμειναν άνεργοι από την 1-1-2009 και μετά και είναι συνεπείς στην καταβολή του μηνιαίου ασφαλίστρου όπως αυτό προβλέπεται από το Νόμο και τις Καταστατικές διατάξεις   (άρθρο 3 παρ. 6 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ), καθώς και τα επιδοτούμενα από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ άνεργα μέλη μας.

Συγκεκριμένα την 2-5-2012 επί συνόλου 1405 ανέργων μελών τέθηκε φραγή σε 656 άτομα.
Από τον παραπάνω αριθμό των 1405,  μέχρι την 2-7-2012, προσήλθαν στην ΑΠΟΓΡΑΦΗ  430 μέλη. Από τα μέλη που προσήλθαν με φραγή της ασφαλιστικής μερίδας είναι 119 (άνεργοι πριν την 1-1-2009) και 71 (άνεργοι μετά την 1-1-2009).

Από τη διαχείριση, επεξεργασία και έλεγχο όλων των στοιχείων της  απογραφής μέχρι την 2-7-2012,   προέκυψαν τα εξής:

 • 27 άτομα ζήτησαν τη διαγραφή τους από το Μητρώο των μελών του ΕΔΟΕΑΠ,  λόγω αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού εκ των οποίων 7 μέλη πρόκειται  να ενταχθούν στην ασφάλιση των συζύγων τους  (στο μητρώο των εμμέσων μελών του ΕΔΟΕΑΠ).
 • 3 από τις 4 Ενώσεις μας, ανταποκρινόμενες στο γραπτό αίτημα του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ για εκκαθάριση Μητρώου, προχώρησαν σε διαγραφή 116 μελών.
 • Υποβλήθηκαν 13 αιτήσεις ανέργων μελών για υπαγωγή στον Κλάδο Ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ με καταβολή μηνιαίου ασφαλίστρου,  64  αιτήσεις μετά τη λήξη της επιδότησής τους  από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ και 39  αιτήσεις  ανέργων μελών οι οποίοι απώλεσαν πρόσφατα την εργασία τους. Σύνολο 116 μέλη που έκαναν χρήση υπηρεσιών υγείας χωρίς ασφαλιστική εισφορά, την οποία τώρα αιτούνται να καταβάλουν.
 • 16 ασφαλισμένοι απογράφηκαν και ζήτησαν διακανονισμό των ληξιπροθέσμων οφειλών τους σε δόσεις.
 • 3 ασφαλισμένοι υπέβαλαν αιτήσεις για υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εργασίας τους σε εβδομαδιαία εφημερίδα.
 • 20 ασφαλισμένοι φρόντισαν για την τακτοποίηση της ασφαλιστικής τους μερίδας δηλώνοντας και επιβεβαιώνοντας την εργασία τους σε ΜΜΕ και Γραφεία Τύπου. Παρελήφθησαν ήδη μισθοδοτικές καταστάσεις και είμαστε σε αναμονή άλλων. Επιπλέον, εστάλη επιστολή προς τα ΜΜΕ ώστε να αναλάβουν την υποχρέωσή τους προς τον ΕΔΟΕΑΠ και τους εργαζόμενους.
 • 23 από τους ήδη καταγεγραμμένους επιδοτούμενους ανέργους προσήλθαν προς επιβεβαίωση της ασφαλιστικής τους κατάστασης. Επίσης 6 προσφάτως απολυμένοι δήλωσαν ότι πρόκειται να επιδοτηθούν.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ. αριθ. 29 συνεδρίασή του στις 2.7.2012 εξέτασε όλα τα στοιχεία της απογραφής και λαμβάνοντας υπόψη: Το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Οργανισμού, το καλό και συμφέρον όλων των ασφαλισμένων, ανέργων, ενεργών και συνταξιούχων, όσο και τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα πραγματικά άνεργα μέλη μας καθώς και τη σχετική εισήγηση της Προέδρου αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω:

α) Για όλα τα άνεργα μέλη μας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στο καθεστώς ανεργίας, που έχουν απογραφεί έως τις 2-7-2012 και έχουν τακτοποιήσει τις προβλεπόμενες από το Νόμο και τις καταστατικές διατάξεις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, ανοίγει άμεσα η ασφαλιστική τους μερίδα .

β) Για όσα άνεργα μέλη, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στο καθεστώς ανεργίας, δεν έχουν τακτοποιήσει τις προβλεπόμενες από το Νόμο και τις καταστατικές διατάξεις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, θα γίνει άρση της φραγής της ασφαλιστικής τους μερίδας, αμέσως μόλις τις καταβάλουν ή προβούν σε ρύθμιση της οφειλής τους σε 36  κατ’ ανώτατο ισόποσες δόσεις    (αναλόγως του ποσού της οφειλής) έκαστη των οποίων δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% της νόμιμης μηνιαίας εισφοράς (21,90 €) .

γ) Τα 415  άνεργα μέλη στα οποία έχει τεθεί φραγή ασφαλιστικής μερίδας για τον κλάδο Ασθενείας (2-5-2012) και δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα καλούνται να προσέλθουν στις υπηρεσίες μας το συντομότερο, προκειμένου να εξετασθούν τα στοιχεία τους και να τακτοποιηθεί η ασφαλιστική τους μερίδα. Επισημαίνεται  ΞΑΝΑ ΟΤΙ Ο ΕΔΟΕΑΠ ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ!
Όλοι, εργαζόμενοι ή άνεργοι, διατηρούν ακέραια στη μερίδα τους τα βεβαιωμένα ασφαλιστικά τους δικαιώματα στους κλάδους Επικούρησης και Εφάπαξ ενίσχυσης.

δ) Σε περιπτώσεις ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ή  αν το άνεργο μέλος ανήκει σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα υπάρχει μέριμνα από το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας κάθε περίπτωσης.

ε) Στις περιπτώσεις των μελών μας που κατά τον έλεγχο των στοιχείων προέκυψαν εισοδήματα από άσκηση δημοσιογραφικού επαγγέλματος (εκτός μισθολογίου) εφόσον ισχύουν τα α΄, β΄ και με υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης ότι πρόκειται για δημοσιογραφική εργασία, ανοίγει η ασφαλιστική μερίδα ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ  καταβάλουν τις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές τους.

στ) Με την ολοκλήρωση της Απογραφής θα ενημερωθούν οι οικείες Επαγγελματικές Ενώσεις των μελών για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προκειμένου: α) να αναλάβουν την ευθύνη παραμονής τους στα Μητρώα του Οργανισμού των ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (1999-2008), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και β) να εκκαθαριστούν τα Μητρώα εφόσον αποδειχθεί ότι  ασκούν άλλο επάγγελμα.

ζ) Για τις περιπτώσεις που κατά την απογραφή προέκυψαν στοιχεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων (εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις), το Δ.Σ. αποφάσισε να καλέσει εγγράφως τους «ανέργους» αυτών των περιπτώσεων, να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις και στη συνέχεια θα αποφασιστεί εάν θα προβεί σε  καταλογισμό τόσο των τυχόν οφειλών τους αλλά και της δαπάνης χρήσης των Υπηρεσιών Περίθαλψης από τον ΕΔΟΕΑΠ που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα ενώ έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άνεργοι.
Φυσικά τα άνεργα μέλη μας που έχουν δικαίωμα κάλυψης από την ασφάλιση του/της συζύγου τους καλούνται να την ενεργοποιήσουν, καθώς ο ΕΔΟΕΑΠ με τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες θα πρέπει να προστατευτεί από όλους μας.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία  που θα συγκεντρωθούν  από τον ΕΔΟΕΑΠ, θα τεθούν υπόψη των Ενώσεων αλλά και του Κύριου Ταμείου μας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, προκειμένου να αναπτυχθούν κοινές δραστηριότητες, να αναλάβουν ευθύνες και να προωθήσουν λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα που αποτελούν «ανοιχτές πληγές» για τον Κλάδο και τα Ταμεία του. Αυτά είναι:

  • Μαύρη, ανασφάλιστη εργασία στα συμβατικά και στα ηλεκτρονικά Μέσα και στο Διαδίκτυο.
  • Ασφαλιστικές εισφορές για τα Ταμεία μας και για τους συναδέλφους που εργάζονται με μπλοκάκι
  • Κατοχύρωση εργασίας και ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ και στο  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ των μελών των Ενώσεων σε δημοσιογραφικές θέσεις εργασίας, ώστε να μην διαφεύγουν έσοδα από το κύριο Ταμείο και τον ΕΔΟΕΑΠ και να μην θίγονται δικαιώματα των μελών μας.
  • Καθιέρωση αγγελιοσήμου στο Διαδίκτυο και ασφάλιση των μελών Ενώσεων που εργάζονται στα διαδικτυακά Μέσα.
  • Χρέη ασυνεπών και παράνομων εργοδοτών, ρυθμισμένα ή όχι, πλήρη ενημέρωση για τα οποία ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕ σε όλες τις Ενώσεις από το 2011 και έκτοτε δεν είχαμε καμία απάντηση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΣΟ ΑΥΤΗ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΣ ΜΕΛΟΣ ΜΑΣ Ή ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΑΚΑΛΥΠΤΟ. Τα 136 μέλη μας που εξυπηρετήθηκαν από τις Ιατρικές μας Υπηρεσίες, το βεβαιώνουν.

ΑΥΤΟ πιστεύουμε ότι είναι το σημαντικό ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ, ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ, με εγρήγορση, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά, το ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΚΗ .

 

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ