Κλάδος Υγείας

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Υπενθυμίζουμε σε όλους τους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα στα νέα μέλη, ότι για εισαγωγή σε Νοσοκομείο ή Κλινική συμβεβλημένη απαιτείται εισιτήριο. Για ΕΚΤΑΚΤΟ περιστατικό το εισιτήριο εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη.Υποχρέωση του μέλους ή των οικείων του είναι να ενημερώσουν έγκαιρα το Ταμείο.

Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει τις δαπάνες νοσηλείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές συμβάσεις που έχει συνάψει με τις ιδιωτικές κλινικές και λοιπά θεραπευτήρια. Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει Νοσηλευτήριο με το οποίο ο ΕΔΟΕΑΠ δεν έχει σύμβαση, τότε θα εξοφλήσει εξ ιδίων το λογαριασμό, θα προσκομίσει στο ΓΕΑ το πρωτότυπο τιμολόγιο και η κοστολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Πρόβλημα ενδεχομένως να υπάρξει με ορισμένους ιατρούς συνεργάτες ιδιωτικών κλινικών που αξιώνουν και εισπράττουν από τους ασθενείς αμοιβές υψηλότερες εκείνων που καθορίζει η σύμβαση. Για το λόγο αυτό οι ασφαλισμένοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περίπτωση που εισαχθούν για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές. Να αξιώνουν όπως τους αναλάβει το μόνιμο Ιατρικό προσωπικό της κλινικής και να μην επιλέγουν ιατρό, διότι τούτο ενδεχομένως να τους κοστίσει.

Για την αποφυγή ανάλογων προβλημάτων οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 210-72.64.885, στο τμήμα Νοσοκομειακής περίθαλψης, πριν συζητήσουν με τον ιατρό τους, προκειμένου να πληροφορηθούν για το κόστος των αμοιβών.

Από 1-1-2010 έχει επιπλέον συσταθεί Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών αποτελούμενη από τους κκ. Αρχίατρο και τους αναπληρωτές της. Ειδικά για όλες τις προγραμματισμένες επεμβάσεις μεγάλου κόστους (με χρήση ειδικών υλικών) συστήνεται 5μελής επιτροπή αποτελούμενη από έναν αναπληρωτή αρχίατρο, έναν ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας και τρεις ιατρούς ως μέλη, πριν την έκδοση εισιτηρίου για είσοδο στο νοσοκομείο. Δε θα εγκρίνεται καμία χειρουργική πράξη, εάν διαφέρει από την αιτία εισόδου που αναφέρεται στο εισιτήριο.

Διακόπτεται η σύμβαση με τους Ομίλους ΙΑΤΡΙΚΟΥ και ΥΓΕΙΑ.