Κλάδος Υγείας

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Επισημαίνουμε σε όλους τους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα στους νέα μέλη ότι για εισαγωγή σε Νοσοκομείο ή Κλινική συμβεβλημένη/ή μη συμβεβλημένη.

Η κάλυψη της δαπάνης νοσηλείας τους πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχουν προμηθευτεί από τον Οργανισμό το απαραίτητο εισιτήριο.

Σχετικά με τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Κανονισμού Υγείας ΕΔΟΕΑΠ, προβλέπονται τα εξής :

H διαδικασία  εισαγωγής

Η εισαγωγή στο νοσηλευτικό ίδρυμα γίνεται έπειτα από έγγραφη μηχανογραφημένη εντολή (εισιτήριο) του Τ.Υ.Π., μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στην εντολή προσδιορίζεται η θέση στην οποία δικαιούται να νοσηλευτεί ο ασφαλισμένος, η μέγιστη διάρκεια ημερών νοσηλείας, η διάγνωση εισόδου σύμφωνα με τη διεθνή κωδικοποίηση ICD10, καθώς και το νοσηλευτήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η νοσηλεία.

Οι εισαγωγές σε νοσοκομεία ή κλινικές πραγματοποιούνται με φροντίδα των ασφαλισμένων ή των συγγενών τους και άμεση ενημέρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΕΔΟΕΑΠ, σε ιδρύματα της απόλυτης επιλογής του ενδιαφερομένου .

Τι ισχύει σε επείγουσες περιπτώσεις

Σε επείγουσες περιπτώσεις η εισαγωγή γίνεται πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με την Ιατρική Υπηρεσία ή τον ιατρό εφημερίας του ΕΔΟΕΑΠ κατά τις ημέρες και ώρες που ο Οργανισμός δεν λειτουργεί.

Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει το σύνολο των δαπανών νοσηλείας σε όλες τις κρατικές δομές και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια με τα οποία έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να νοσηλευθεί σε μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο, θα εξοφλήσει ο ίδιος τις δαπάνες νοσηλείας του και θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να δικαιωθεί του ποσού που καλύπτει ο ΕΔΟΕΑΠ για τη συγκεκριμένη νοσηλεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να είναι ενήμερος ότι θα χρειαστεί να καταβάλει ο ίδιος, μέρος των εξόδων νοσηλείας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με νοσηλεία σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-7264885.

Ο Κανονισμός Υγείας ΕΔΟΕΑΠ καθώς και οι ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ & ΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.