ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Σχετικά με τις προκαταβολές εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις δύσκολες σημερινές οικονομικές συνθήκες οι οποίες έχουν φυσικά και άμεσο αντίκτυπο στον Οργανισμό μας με τη δραματική μείωση των εσόδων του, διερεύνησε το θέμα των Προκαταβολών Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης που δίνονται στους ασφαλισμένους.

Σημειώνουμε ότι η καταβολή Προκαταβολών Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας.

Με δεδομένες τις σχετικές Καταστατικές Διατάξεις οι οποίες προβλέπουν ότι οι Προκαταβολές Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης είναι δυνατόν να καταβάλλονται «εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές και ταμειακές δυνατότητες του Οργανισμού», το Διοικητικό Συμβούλιο οδηγήθηκε στην εξής απόφαση:

Προκαταβολή από την Εφάπαξ Οικονομική Ενίσχυση, στο εξής θα χορηγείται ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες  περιπτώσεις:

α) ενόψει συνταξιοδότησης και αφού έχει υποβληθεί σχετική αίτηση &

β) για εξόφληση οφειλής που αφορά σε αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Κλ. ΤΣΠΕΑΘ) προκειμένου να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: η υποβολή Υπ. Δήλωσης του μέλους ότι θα συνταξιοδοτηθεί εντός 6μήνου και η αδυναμία καταβολής της οφειλής λόγω  οικονομικής δυσχέρειας του ασφαλισμένου (απαραίτητη η προσκόμιση εκκαθαριστικού ΔΟΥ και άλλων στοιχείων που τεκμηριώνουν την οικονομική δυσχέρεια).

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι αξιολογούμε διαρκώς τις προτεραιότητες ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας, Περίθαλψης και Επικούρησης και λαμβάνουμε όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

 

 Πάνος Σόμπολος

 

Νίκος Καρούτζος