ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Συνάδελφοι,

           Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ, θα αποζημιώνονται τα ομοιοπαθητικά φάρμακα οι αποδείξεις αγοράς των οποίων, έχουν ημερομηνία έκδοσης από 15/5/2015 και μετά.

 Δεδομένου ότι η ομοιοπαθητική ιατρική  αναγνωρίζεται επίσημα ως εναλλακτική μορφή ιατρικής που ασκείται από εκπαιδευμένους ιατρούς με τη χορήγηση ειδικών ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών προϊόντων, η αποζημίωση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων θα γίνεται με την αυστηρή τήρηση των ίδιων κανόνων που ισχύουν και στην κλασσική ιατρική:

  1. Συνταγογράφηση επιβεβαιωμένα ομοιοπαθητικού προϊόντος (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ΦΕΚ Β’ 918)
  2. Ύπαρξη ευκρινούς ημερομηνίας συνταγογράφησης
  3. Αναγραφή ένδειξης-νοσήματος για το οποίο γίνεται η συνταγογράφηση (ICD-10)
  4. Αναγραφή δοσολογικού σχήματος και συνιστώμενου χρονικού διαστήματος χορήγησης

          Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Υγείας& Περίθαλψης(Τ.Υ.Π.).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ                                  ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ