ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 31/10-6-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για τις συνεδριάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Ισολογισμού και του Α Τριμήνου 2015

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για τον απολογισμό δικασίμων μηνός Μαϊου 2015

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.3     Σχετικά με τροποποίηση Απόφασης ΔΣ για επέμβαση ασφαλισμένου

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

5.1 Μεταβολές μελών –  1 μέλος

5.2  Διαγραφές  – Εγγραφές μελών – 5  και 2 μέλη αντίστοιχα

5.3  Αιτήσεις εξαγοράς  χρόνου προϋπηρεσίας -2 μέλη

5.4  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση –  12 μέλη

5.5  Αίτηση για κατ΄εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ΄εξαίρεση ασφάλισης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ κλ. ΤΣΠΕΑΘ –   1 μέλος

5.6  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

5.7 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 2  μέλη

Θέμα 6ο: Σχετικά με την καταγγελία σύμβασης με Νοσηλευτήριο (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τα Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία του μηνός Μαρτίου 2014 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Σχετικά με την υπογραφή ΣΣΕ με το ΣΕΥΕ και ειδικά θέματα (Εισηγητής: Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Αιτήσεις ιατρών – φυσικοθεραπευτών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα

10.1 Σχετικά με συμφωνητικό για την επίλυση διαφοράς με εταιρεία και καταβολή οφειλών αγγελιοσήμου

10.2 Σχετικά με την επιστολή από Διαγνωστικό Κέντρο

10.3 Σχετικά με την αποχώρηση νοσηλεύτριας

10.4 Σχετικά με το έγγραφο της ΗΔΙΚΑ για τις απαιτήσεις εκπαίδευσης του έργου ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

10.5 Σχετικά με την παραγραφή απαιτήσεων ποσών ασφαλισμένων

10.6 Σχετικά με τη μεταφορά και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών

10.7 Σχετικά με το Πρωτόκολλο Παραλαβής Έργου Αναβάθμισης του Οδοντιατρικού Προγράμματος

10.8 Σχετικά με το αίτημα συγγενών θανούσης ασφαλισμένης για καταβολή ποσού δαπάνης για ακτινοβολίες

10. 9 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου  για ορθοδοντική εργασία έμμεσου μέλους

10.10 Σχετικά με την εξυπηρέτηση στα Ιατρεία και Εργαστήρια του Οργανισμού συνδεδεμένων μελών και συζύγων μελών με πρωτογενή φορέα ασφάλισης (λόγω κύησης)

Θέμα 11ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

11.1 Έγκριση εξόφλησης ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Δεκεμβρίου 2014, ποσού €211.670,85

11.2 Έγκριση δαπάνης για επιδόσεις δικογράφων ποσού €868,20