Νέα και ανακοινώσεις

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ

ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την πρόταξη του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουλίου 2017 «Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον ΕΔΟΕΑΠ , τη χρηματοδότησή του και λήψη αποφάσεων για δράσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού» ως πρώτου και την αναβολή των υπολοίπων θεμάτων για την 18-7-2017, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεχίσει της εργασίες της την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017, στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC – Αίθουσα “OLYMPIA” , Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα    ( Στύλοι του Ολυμπίου Διός ) και ώρα 13.00 μ.μ. με τη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (θέματα 1-6) και αναλυτικά με τα εξής θέματα :

  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2016
  4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
  5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2016
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2017

 

         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.              H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ                 ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ