ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23-6-2012 ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙ΄ ΑΥΤΑ

 

α/α

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  1.

Καραγεώργου Έφη

 • «Πριν σπάσει το ομόλογο υπήρχαν 35 εκ. σε λογ/σμούς της ΕΤΕ με αστεία επιτόκια και άλλους 5 σε λογ/σμούς της Eurobank

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι γνωστό και διακηρυγμένο ότι δεν λήφθηκε ποτέ καμία απόφαση, ούτε δόθηκε ποτέ καμία εντολή της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ να «σπάσει» κανένα ομόλογο. Έγιναν αναλήψεις από τα διαθέσιμα κεφάλαια, που είχε ο Οργανισμός στην ΤτΕ με αποδεικτικά (extrait) τα οποία δεν μείωναν (πέραν του ποσού της ανάληψης) το ύψος των καταθέσεων μας. Πριν την 12/3/2012 υπήρχαν € 35.493.096,19 σε λογαριασμούς της ΕΤΕ κυρίως στον λογαριασμό πληρωμής συντάξεων με επιτόκιο 4% και στον βασικό λογαριασμό ταμιακής διαχείρισης στην ΕΤΕ με επιτόκιο 2,25%  και ο οποίος αφορά σε  κάλυψη πάγιων και τακτικών αναγκών του Οργανισμού και € 4.881.336,84 σε λογαριασμό της EUROBANK  για την μισθοδοσία προσωπικού, με επιτόκιο 4%. Οι ανωτέρω δύο αναθέσεις σε ΕΤΕ και ΕUROBANK, έγιναν βάσει συμβάσεως και προβλεπόμενης  διαδικασίας που διενεργήθηκε. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας, μεταξύ των υποψηφίων τραπεζών, για τα επιτόκια  καταθέσεων των χρημάτων του ΕΔΟΕΑΠ αποτελούν έγκυρο και μετρήσιμο μέγεθος, το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με αόριστες αναφορές περί «αστείων επιτοκίων»,. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση όλα τα παραπάνω επιτόκια, είναι μεγαλύτερα  ή και διπλάσια του επιτοκίου  που έχουν τα κουρεμένα ομόλογα του PSI μέχρι το 2021.

 

 • Ενημέρωση για το αν ο ΕΔΟΕΑΠ ήταν υποχρεωμένος να καταθέσει τα χρήματα στο Κοινό Κεφάλαιο.

ΑΠΑΝΤ.: Ο ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με το Καταστατικό του (άρθρο 23) και τον ΑΝ 1611/1950, όπως ισχύει σήμερα,  από ιδρύσεώς του είναι υποχρεωμένος να  καταθέτει τα αποθεματικά του στην ΤτΕ. Η διαχείριση των κεφαλαίων του λογαριασμού διαθεσίμων γίνεται από την ΤτΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2216/1994 και του Ν. 2469/1997, περί «Κοινού Κεφαλαίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Οργανισμών».

 

 • «Το κούρεμα έγινε με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.;»

ΑΠΑΝΤ.: Όχι και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Από την πρώτη στιγμή, με ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, άσκηση νομικών ενεργειών και εξώδικα προς Τράπεζα της Ελλάδος από  τις 8/3/2012 καθώς και αίτηση ακύρωσης των Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικών με το PSI, στο ΣτΕ, τo Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ είπε όχι στο PSI,  δεσμευόμενο γι΄ αυτό στις Διοικήσεις των 4 Ενώσεων τις οποίες ενημέρωσε για όλα από την πρώτη στιγμή.

 • «Ήταν εν αγνοία του ή ήταν υποχρεωτικό από τον Νόμο;»

ΑΠΑΝΤ.: Υποχρεωτικό. Η εφαρμογή του PSI σε όλα τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που κατείχαν ιδιώτες ή θεσμικοί επενδυτές και ανάμεσά τους δυστυχώς και όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας  ήταν υποχρεωτική από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκαν δεσμευτικά οι Ρήτρες Συλλογικής Δράσης (CAC΄s) και ψηφίστηκαν από τη Βουλή σχετικοί εφαρμοστικοί  Νόμοι και υπογράφηκαν Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, κατά  των οποίων η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ έχει προσφύγει στο ΣτΕ.  

 • «Εφόσον ο ΕΔΟΕΑΠ είναι Ιδ. Δικαίου, για ποιο λόγο και για κάλυψη ποιών αναγκών έσπασε το κουρεμένο ομόλογο;»

AΠΑΝΤ.: Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι μεν ΝΠΙΔ, αλλά ως  φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης διέπεται και ελέγχεται και από τη σχετική με αυτούς νομοθεσία. Ουδέποτε λήφθηκε απόφαση ή  δόθηκε εντολή από τη Διοίκηση για να «σπάσει κανένα κουρεμένο ομόλογο». Τα χρήματα αναλήφθηκαν για κάλυψη πάγιων και τακτικών αναγκών του Οργανισμού (καταβολή επικουρήσεων, εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, παροχές ασθενείας, δαπάνες μισθοδοσίας, πληρωμές νοσηλευτηρίων, προμηθευτών  κλπ.)

 • Ζητήθηκε η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ επιζητεί τον έλεγχο. Για πρώτη φορά ανέθεσε από το 2009 τον έλεγχο των οικονομικών χρήσεων, σε Ορκωτούς Ελεγκτές.  Στην παρούσα συγκυρία το  Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ ομόφωνα αποδέχθηκε τον έλεγχο που ζητήθηκε από τις Ενώσεις και απάντησε γι΄ αυτό με δημόσια ανακοίνωσή του στις 28-6-2012. LINK  Πλην όμως, μέχρι σήμερα μόνο οι 3 από τις 4 Ενώσεις έχουν ανταποκριθεί. Η ΕΣΗΕΑ, όχι. Σε πρόσκληση της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ για Διάλογο με όλες τις Ενώσεις, LINK, η ΕΣΗΕΑ δεν προσήλθε αλλά απαίτησε εγγράφως ότι «έχει ζητήσει από την Εισαγγελία τη διερεύνηση της υπόθεσης» και θεωρεί τον διάλογο προσχηματικό.  

  2.

Ζαμπέλα Χριστίνα

Εκ μέρους της ΠΟΕΠΤΥΜ:

 • «Δεν δεχόμαστε ο ΕΔΟΕΑΠ να λειτουργεί ως προπομπός κυβερνήσεων και πρώτος να εφαρμόζει εντολές της Τρόικας.»  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Oύτε η Διοίκηση το δέχεται. Η ανάγκη, από την οικονομική κρίση και το «κούρεμα», οδήγησε σε αποφάσεις που αφορούν στη βιωσιμότητα του Ταμείου μας. Διατήρηση παροχών στα προ της Κρίσης επίπεδα, σημαίνει, με μαθηματική ακρίβεια, περαιτέρω περικοπή παροχών και συντάξεων αύριο. Είναι εύκολα τα λόγια, δύσκολες, όμως, οι αποφάσεις και ακόμη δυσκολότερα τα έργα.

 • Να ανασταλούν άμεσα τα έκτακτα μέτρα

ΑΠΑΝΤ.: Από τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 (ζημιά -22,5 εκ.)  και του διαρκώς μειούμενου εσόδου του Α΄ τετραμήνου (-3,8 εκ. σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα), είναι φανερό ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για το Ταμείο. Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης που ανακοινώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στηρίχθηκε: 1) Στα σαφώς δυσμενή στοιχεία των αποτελεσμάτων του Α΄ τριμήνου του 2012, 2) Στις καταστροφικές συνέπειες της δήμευσης της περιουσίας μας από το εγκληματικό «κούρεμα» και 3)  στον αναγκαστικά αναμορφωμένο Προϋπολογισμό του 2012 που προέβλεπε έσοδα  47,4 εκ., έξοδα 55,6 εκ. και κατατέθηκε για έγκριση από τη Γ.Σ. με προβλεπόμενη ζημιά 8,2 εκ..  Η άρση των μέτρων, θα επιφέρει τον Δεκέμβριο 2012 επιπλέον ζημιά ύψους 7,5 εκ. στα 8,2 εκ. που καταγράφεται στον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του 2012.  Δυστυχώς, η πραγματικότητα μας έχει ξεπεράσει.  Με τα σημερινά στοιχεία η ζημιά θα φτάσει 30-35 εκ., ενώ αν αρθούν τα μέτρα θα ξεπεράσει τα 40 εκ. ευρώ.   

 

 • Να αποσυρθεί η πρόταση για αύξηση εισφοράς των εργαζομένων

ΑΠΑΝΤ.: Το μέτρο αυτό, δεν αποτελεί και δεν θα αποτελέσει απόφαση του Δ.Σ., αν δεν το αποφασίσει η Γ.Σ.. Γι΄ αυτό το λόγο άλλωστε, εντάχθηκε ως χωριστό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της 23/6/2012.  Χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης  αυτή η αύξηση δεν μπορεί να ισχύσει. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, εάν η Γ.Σ. καταψηφίσει το μέτρο αυτό, να αποσύρει την πρόταση. Αναστολή των μέτρων του Απριλίου σήμερα, θα σημαίνει ακόμη σκληρότερα μέτρα για το 2013 ή και αδυναμία καταβολής συντάξεων, μισθών, περίθαλψης.

Το Δ.Σ., από το 2009, έχει διάφανα και ξεκάθαρα παραδώσει στον κλάδο (σε όλα τα μέλη, σε όλες τις Ενώσεις και σε τρεις Γενικές Συνελεύσεις) και έχει δημοσιοποιήσει στο Διαδίκτυο όλα τα οικονομικά στοιχεία που το αποδεικνύουν. LINK    Γι΄ αυτό άλλωστε ξεκίνησε σταδιακά τη λήψη μέτρων από το 2010 και το 2011. Πλέον των αδιάσειστων οικονομικών στοιχείων για την απώλεια εσόδων, το Δ.Σ. έχει τα στοιχεία της Αναλογιστικής Μελέτης του 2010 που καταδεικνύουν σαφώς την ανάγκη λήψης μέτρων. Την Αναλογιστική αυτή Μελέτη, η Διοίκηση παρέδωσε το 2011 στις Ενώσεις και επιχείρησε να την παρουσιάσει στη Γ.Σ. της ίδιας χρονιάς, αλλά εμποδίστηκε. LINK

 • Να εκπονηθεί διαγνωστική μελέτη, από ομάδες συναδέλφων με γνώσεις θεμάτων υγείας και οικονομικών, μαζί με το Δ.Σ. και την Εξ. Επιτροπή και με όποια επιστημονική υποστήριξη κριθεί αναγκαία και να προτείνει ολοκληρωμένο σχέδιο λειτουργίας του Ταμείου, που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του και τη μακροημέρευσή του.

ΑΠΑΝΤ.: Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι  από τα λίγα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας  που διαθέτει Αναλογιστική Μελέτη από το 1998, βάσει της οποίας  εγκρίθηκε ομόφωνα από την τότε Γ.Σ.  η αύξηση εισφοράς σε 6%, με πρόταση του αείμνηστου Ορ. Φαράκου και τη σύμφωνη γνώμη του  κ. Αρ. Μανωλάκου, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ από την τότε Διοίκηση. Αναλογιστικές Μελέτες επαναλήφθηκαν το 2004, το 2008 και το 2010. Αν οι Ενώσεις και ο Κλάδος εγκρίνουν τη σύνταξη νέας Αναλογιστικής Μελέτης, το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ  ζητά από τις Ενώσεις να ορίσουν ποια εταιρεία θα τις πραγματοποιήσει και δεσμεύεται ότι θα δώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στους εντεταλμένους αναλογιστές. Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι από τα πρώτα Ασφαλιστικά Ταμεία της Ελλάδας που διαθέτει πρόσφατη Αναλογιστική Μελέτη, εκτός από αυτήν που διενήργησε το Υπουργείο Εργασίας με εντολή της Τρόικας το 2011 για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σ΄ αυτή, την τελευταία μελέτη, ο ΕΔΟΕΑΠ κατατάσσεται από πλευράς ορίζοντα βιωσιμότητας ως προς τον κλάδο της επικούρησης, σε πιο καλή κατάσταση από άλλα Ταμεία. Εμφανίζει όμως, μεγάλο αναλογιστικό έλλειμμα λόγω της αύξησης των μελών και κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών υγείας από το 2001 και μετά καθώς και της μείωσης των εισροών, ειδικότερα από το αγγελιόσημο. LINK

  3.

Τσουπαρόπουλος Κώστας

 • Συγκρότηση Επιτροπής από την Εξ. Επιτροπή, με μέλη του Δ.Σ. και μαζί με Συμβούλους. Αυτή η μικτή Επιτροπή θα προσλάβει, οικονομικούς ενδεχομένως  συντάκτες και θεσμικούς, ώστε να διαμορφώσει ένα πόρισμα πάνω στο οποίο θα στοιχηθούν οι επόμενες κινήσεις.

ΑΠΑΝΤ.: Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ δημόσια ανακοίνωσε (28-6-2012) LINK ότι αποδέχεται, ζητά και επιδιώκει τον έλεγχο από ανεξάρτητη Ελεγκτική Αρχή. Ο ΕΔΟΕΑΠ κατ΄ επανάληψη έχει ζητήσει να αξιοποιήσει την πείρα και την συνεργασιμότητα των συναδέλφων από διάφορα ρεπορτάζ και θα συνεχίσει να το πράττει. Σε ότι αφορά στη συγκεκριμένη πρόταση του Προέδρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, η Διοίκηση του Οργανισμού είναι ανοιχτή σε τέτοιες ενέργειες.

  4.

Νταουντάκη Νανά

Διατύπωσε ερωτήματα που είχαν κατατεθεί στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ για το θέμα του ΕΔΟΕΑΠ:

 • Έχουν γίνει αναλήψεις χρημάτων;

ΑΠΑΝΤ.: NAI,  από 12/3/2012 (ημερομηνία εφαρμογής του PSI) έγιναν 5 αναλήψεις συνολικού ποσού ύψους € 25.000.000 και συγκεκριμένα  από 19/3/2012 έως 23/4/2012. LINK  

 • Πόσα ήταν τα αποθεματικά εξ΄ αρχής;

ΑΠΑΝΤ.: Την 9/3/2012 υπήρχαν στην ΤτΕ με βάση το αποδεικτικό extrait και τα λογιστικά μας βιβλία € 115.312.441,47.

 • Πώς κατέληξαν και με ποιες διαδικασίες μετά το κούρεμα και σε ποιες ημερομηνίες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για πρώτη φορά η ΤτΕ μας ενημέρωσε εγγράφως (ΦΑΞ και κατόπιν επιμονής μας για έγγραφη ενημέρωση) LINK   για την εφαρμογή του PSI  στις  7-6-2012 ότι το υπόλοιπο μας στις 9-3-2012 ήταν €115.312.441,47 και μετά την εφαρμογή του PSI μειώθηκε στα € 59.097.624,42. Πρόκειται όμως για ονομαστική αξία των ομολόγων αυτών που λήγουν σταδιακά έως  το 2042. Δηλαδή, τα € 59.097.624,42 θα τα παίρναμε μέχρι τις 24-2-2042. Ακολούθως, η Τράπεζα της Ελλάδος μας ενημέρωσε ότι το διαθέσιμο υπόλοιπό μας  συμπεριλαμβανομένων των κινήσεών μας που πραγματοποιήθηκαν μετά το PSI, ύψους 25 εκ. ευρώ, είναι  5.618.934,25 χωρίς άλλη διευκρίνιση. Σημειωτέον ότι μέχρι και τις  28-3-2012 η ΤτΕ μας παρέδιδε extrait του λογ/σμού μας  με το κανονικό υπόλοιπο των διαθεσίμων μας.  LINK 

 • «Αν έχουν αναληφθεί χρήματα, πού πήγαν και εάν μπορούσαν να γίνουν αναλήψεις γιατί δεν έγιναν στο σύνολο του ποσού, ώστε να γλυτώσουν τα αποθεματικά από το κούρεμα;»

ΑΠΑΝΤ.: Κατατέθηκαν όλα στους πάγιους λογαριασμούς κίνησης του ΕΔΟΕΑΠ στην ΕΤΕ. Τα κεφάλαια που παρέμειναν στην Τράπεζα, παρέμειναν κατ΄ εφαρμογήν της νομοθεσίας και του Καταστατικού. LINK

 • «Γιατί υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες ενημέρωσης από την Τράπεζα και από τα Ταμεία;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ότι αφορά στον ΕΔΟΕΑΠ, πουθενά δεν υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες.

  5.

Φιλιππάκης Γιώργος

 • «Πώς γίνεται 4 Πρόεδροι Σωματείων, να πειστούν από την κα Σπανοπούλου και να κρατήσουν κρυφά την ανάληψη αυτών των χρημάτων και σε ποιές Τράπεζες πήγαν;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τίποτε δεν έγινε κρυφά. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε να καλέσει θεσμικά όλους τους Προέδρους και να τους ενημερώσει για το θέμα κατεπειγόντως. LINK  Τα χρήματα μεταφέρθηκαν από την ΤτΕ ισόποσα στην Εθνική Τράπεζα.

 • Ο ομιλητής επανέφερε το θέμα εκλογής άλλου  Προέδρου της Γ.Σ. από το Σώμα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 7  του Καταστατικού μας,  Πρόεδρος της Γ.Σ.  του ΕΔΟΕΑΠ είναι ο/η Πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ. Για να τεθεί σε ψηφοφορία πρόταση μομφής κατά του/της Προέδρου, απαιτείται μέχρι την προτεραία της Γ.Σ. να έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. σχετική έγγραφη αίτηση με τις υπογραφές του 1/10 τουλάχιστον των μετόχων-μελών (άρθρο 25) πράγμα που δεν έγινε. Εάν η Πρόεδρος δεχόταν την χωρίς νομιμότητα αντικατάστασή της, ολόκληρη η Γ.Σ. στη συνέχεια θα μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση.   

  6.

Παρέμβαση  Μέλους που χωρίς να έχει εγγραφεί ομιλητής ανέβηκε στο βήμα και υπέβαλε ερώτηση

 • «Πώς τα 55 εκ. των αποθεματικών έγιναν 5 εκ.

ΑΠΑΝΤ.: Από τα € 115.312.441,47, την 12/3/2012 στην Τράπεζα της Ελλάδος και μετά την εφαρμογή του PSI, το παραπάνω ποσό μειώθηκε στα € 59.097.624,42, ονομαστική αξία (επιστολή ενημέρωσης Τραπέζης Ελλάδος την 7/6/2012). Ακολούθως το υπόλοιπο στην Τράπεζα Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων μας ύψους 25 εκ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν μετά το PSI, μειώθηκε στα € 5.618.934,25, σύμφωνα με την Τράπεζα. Ποσό που φυσικά  δεν αποδέχεται ο Οργανισμός. Το Δ.Σ. ακολούθησε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των Ενώσεων και Ομοσπονδιών  και την έγγραφη γνωμοδότηση των Νομικών του Συμβούλων,  την πάγια τακτική του «ΟΧΙ» απέναντι στο κούρεμα των ομολόγων. Το Δ.Σ. συνέχισε και θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως ΦΚΑ που αρνείται τον σφαγιασμό των αποθεματικών του, τη δήμευση δηλαδή  της περιουσίας του. Το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ  θα υπερασπίζεται την περιουσία του Οργανισμού και τα συμφέροντα των ασφαλισμένων μας γιατί έχει  νόμιμη ευθύνη  από το Καταστατικό και ηθική ευθύνη από την εντολή που έλαβε στις εκλογές του 2011. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. ανήκουν μεν στις Ενώσεις, αλλά ψηφίζονται από τον Κλάδο και όχι από τις Διοικήσεις των Ενώσεων.

  7.

Ιγγλέσης Νίκος

 • «Γιατί περισσότερο από τα 2/3 των αποθεματικών του ΕΔΟΕΑΠ, ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και το 1/3 εκτός; Το Δ.Σ. ήταν υποχρεωμένο να τα καταθέτει εκεί και πώς συνέβαινε να έχει το 1/3 εκτός ΤτΕ;»

ΑΠΑΝΤ.: Οι απαντήσεις προκύπτουν από τα προβλεπόμενα στη Νομοθεσία και το Καταστατικό του Οργανισμού μας.  Σύμφωνα με αυτό (άρθρο 23) και τον ΑΝ 1611/1950 όπως ισχύει, τα αποθεματικά του Οργανισμού υποχρεωτικά κατατίθενται στην Τράπεζα Ελλάδος. Επίσης η σχετική Νομοθεσία (Ν. 3586/2007 και Ν. 3863/2010 περί δυνατότητας επενδύσεων των ΦΚΑ) επιτρέπουν και τέτοιες κινήσεις αλλά και  θέτουν σαφείς περιορισμούς τόσο για τις επενδύσεις όσο και για τις καταθέσεις. Σύμφωνα με την  νομοθεσία, όλοι οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί μπορούν να επενδύουν με προϋποθέσεις και όρια μέχρι το 23% συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού  τους σε χρεόγραφα, (Αμοιβαία Κεφάλαια, μετοχές ΧΑΑ) και Ακίνητα, απεριόριστα δε σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Αυτό έπραξαν κατ΄ εξακολούθηση οι Διοικήσεις 1997-2001 και οδήγησαν τον Οργανισμό σε χαρτοφυλάκιο μετοχών με μεγάλη ζημία. Κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ από το 2009 μέχρι σήμερα, δεν υπέγραψε, δεν συμμετείχε σε λήψη απόφασης και δεν επένδυσε χρήματα του Ταμείου  σε αγορές Ομολόγων, Αμοιβαίων και Μετοχών. LINK

 

 

 • «Πώς μπόρεσε το Δ.Σ. και μέσα σε ένα μήνα, έκανε ανάληψη 25 εκ.

ΑΠΑΝΤ.: Οι εν λόγω αναλήψεις έγιναν σε μεγαλύτερο και εύλογο διάστημα.  Τα στοιχεία που έχουν από το 2009 με διαφάνεια αναρτηθεί στο site μας και δοθεί σε όλους τους μετόχους και τις Ενώσεις μας, δείχνουν με σαφήνεια τις  ανάγκες του Οργανισμού που διαμορφώθηκαν το έτος 2009 σε 65.403.447,86€ το 2010 σε 75.383.836,14€ και το 2011 σε 67.145.623,57€. LINK   Οι αναλήψεις έγιναν για κάλυψη πάγιων τρεχουσών υποχρεώσεων του Οργανισμού (καταβολή επικουρήσεων, εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, παροχές ασθενείας, δαπάνες μισθοδοσίας, πληρωμές νοσηλευτηρίων,  προμηθευτών, κλπ.) και κατόπιν ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ., με εντολές  αναλήψεων και μεταφορών των αντίστοιχων ποσών στους λογ/σμούς του ΕΔΟΕΑΠ στην ΕΤΕ υπογεγραμμένες σύμφωνα με το Νόμο  από Διοικητικούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες όπως γινόταν πάντα από το 1967. LINK

 • «Γιατί το Δ.Σ. δεν μπορούσε και πριν το κούρεμα να κάνει αναλήψεις;»

ΑΠΑΝΤ.: Αναλήψεις γίνονται σε τακτά διαστήματα  για τις ανάγκες του Οργανισμού  και φυσικά έγιναν και πριν το κούρεμα,  πάντα με βάση την σχετική νομοθεσία για κάλυψη τακτικών αναγκών. Επίσης από το καλοκαίρι του 2011, η Διοίκηση φρόντισε, έπειτα από σχετική  διαδικασία, να καταθέσει σε λογαριασμούς  με επιτόκιο 4%, στην ΕΤΕ και στην EUROBANK, αρχικό συνολικό ποσό 13 εκ.  για την κάλυψη και διασφάλιση των επικουρικών μας συντάξεων και της  μισθοδοσίας του προσωπικού μας, με αντίστοιχες αναλήψεις από την ΤτΕ. Το ποσό αυτό στις 9-3-2012 ανερχόταν σε 20 εκ..  Με τις κινήσεις αυτές, φυσικά,  όλο το παραπάνω ποσό δεν «κουρεύτηκε» αλλά παραμένει  στα διαθέσιμα του ΕΔΟΕΑΠ.  

 

 • «Πώς το Δ.Σ. τώρα αποφάσισε να μην ξανακαταθέσει ούτε ένα ευρώ στην ΤτΕ;»

ΑΠΑΝΤ.: Η απόφασή μας (ΣΔΣ 23/5-6-2012)  είναι ουσιαστικού αλλά και συμβολικού χαρακτήρα. Αφορά θέμα ομόφωνης πολιτικής,   απόφασης του Δ.Σ., λόγω των εξελίξεων και των δυσάρεστων επιπτώσεων για τον Οργανισμό από δυσαρέσκεια για τους αδιαφανείς, καθόσον μας αφορά,  χειρισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος.  Η μη έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση, ιδιαίτερα  από την εφαρμογή του PSI και μετά, κλόνισε την εμπιστοσύνη μας απέναντι στον διαχειριστή. Τη στάση της Διοίκησης της  ΤτΕ αμφισβητήσαμε και καταγγείλαμε όπως οφείλαμε δημόσια στην ανακοίνωσή της 18-6-2012 LINK. Στην ανακοίνωση αυτή, η μη διευκρίνιση της διαφοράς ανάμεσα στο υπόλοιπο του λογ/σμού μας στην ΤτΕ (σύμφωνα πάντα με τα δικά της στοιχεία) και στα συνολικά μας ταμειακά διαθέσιμα  καθώς και  η μη αναφορά μας σε αυτά, πράγματι προκάλεσε ανησυχία στους ασφαλισμένους μας,  αλλά και οδήγησε στην προβολή του θέματος από τα ΜΜΕ. Αυτό ανάγκασε την Διοίκηση της ΤτΕ να τοποθετηθεί για πρώτη φορά δημόσια στο θέμα του PSI. Είναι αξιοπερίεργο πώς μέλη του ΕΔΟΕΑΠ, εργαζόμενοι σε διάφορα ΜΜΕ υιοθέτησαν δημόσια και αβασάνιστα επιχειρήματα της ΤτΕ και ορισμένων συναδέλφων περί «άγνοιας της Διοίκησης του Ταμείου και εντολής για ρευστοποίηση ομολόγων» η οποία φυσικά ουδέποτε δόθηκε.

 

 • «Xάσαμε 56, χάσαμε 28,5, χάσαμε 17, χάσαμε 11…»

ΑΠΑΝΤ.: Οι αόριστες αναφορές ποσών με μεγάλη διαφορά μεταξύ τους και με την προσθήκη "χάσαμε" ασφαλώς επιτείνουν τη σύγχυση.  Η αλήθεια είναι ότι κατά τους ισχυρισμούς της ΤτΕ χάθηκαν 56,2 εκ. από το «κούρεμα» ενώ το ποσό των 59 εκ.  μετά το «κούρεμα» αφορά σε ονομαστική αξία των ομολόγων,  που λήγουν σταδιακά έως το 2042. Η Διοίκηση διαθέτει τεκμηρίωση για τη διαχείριση των αποθεματικών μας, που αποδεικνύει ακριβώς τα αντίθετα.

 • «Από τον Ιούνιο 2011 εδώ κι ένα χρόνο, το Δ.Σ. ήξερε ότι ετοιμάζεται η ληστεία των αποθεματικών. Τι έκαναν γι΄ αυτό; Κοιμόντουσαν πάνω στα ομόλογα. Από αδιαφορία; Από άγνοια;»

ΑΠΑΝΤ.: Η Διοίκηση όχι μόνο δεν κοιμόταν αλλά φρόντισε να καλέσει σε επαγρύπνηση  όλες τις Ενώσεις και τα Μικτά Συμβούλια.  LINK Έλαβε δε μόνη της, αλλά σε πλήρη συνεργασία με τις Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες, όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία των αποθεματικών μας.  LINK  Σύμφωνα  με το Καταστατικό του Οργανισμού (άρθρο 23) και τον ΑΝ 1611/1950 όπως ισχύει, τα αποθεματικά του Οργανισμού υποχρεωτικά κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης η σχετική Νομοθεσία ορίζει ότι η ανάληψη ποσών από την Τράπεζα της Ελλάδος αφορά σε  κάλυψη τακτικών αναγκών.  Το εκτός της ΤτΕ, χαρτοφυλάκιο των ομολόγων μας ύψους περίπου 32,3 εκ., δημιουργήθηκε με βάση το δικαίωμα που είχαν από το Νόμο οι Διοικήσεις να επενδύουν σε αυτά ( πράγμα που έγινε από το 2002 μέχρι το 2004). Αν το σημερινό Δ.Σ. αποφάσιζε ρευστοποίησή τους πριν από το κούρεμα, θα έπρεπε να ρευστοποιήσει με ζημία. Τονίζουμε ότι  μέχρι και τον Φεβρουάριο 2012 η κυβέρνηση Παπαδήμου διαβεβαίωνε ότι τα ομόλογα των Ασφαλιστικών Ταμείων θα εξαιρεθούν από το «κούρεμα»! Πολιτική, που άλλαξε, με καταστροφικές συνέπειες για το Κοινό  Κεφάλαιο, όπως αποκαλύπτεται από την εφαρμογή του PSI το οποίο δεν αποδεχόμαστε.

 

 • «Το κρίσιμο διακύβευμα ήταν να  τηρήσει το Δ.Σ. το Καταστατικό ή να διασφαλίσει τα αποθεματικά του Ταμείου μας;»  

ΑΠΑΝΤ.: Και τα δύο μαζί  φυσικά. Και αυτό έπραξε η Διοίκηση.

 • «Σε λίγο ο ΕΔΟΕΑΠ δεν θα έχει αύριο. Χάσατε τα λεφτά που όλοι μας έχουμε πληρώσει για 10ετίες σ΄ αυτό το Ταμείο.»

ΑΠΑΝΤ: Aκριβώς για να μην έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής ο ΕΔΟΕΑΠ, όπως αποδεικνύεται από τα οικονομικά στοιχεία η Διοίκηση πήρε νόμιμα μέτρα και νόμιμες αποφάσεις  διασφαλίζοντας μέσα στην κρίση την βιωσιμότητα του Ταμείου μας, τουλάχιστον για μια τετραετία ακόμα. Αν ο συνάδελφος εννοεί λογικοφανώς ότι το Δ.Σ. ευθύνεται για το PSI, τότε δεν υπάρχει λογική απάντηση στο ερώτημά του. Από τους χειρισμούς της Διοίκησης, όχι μόνο δεν χάθηκε ούτε 1 ευρώ αλλά αντίθετα διασφαλίστηκε η άμεση και μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου.

 

 • «Από τα άλλα ομόλογα που είχε ο Οργανισμός, άλλα 32 εκ. πέραν των 115 εκ. χάθηκαν άλλα 17 εκ.

ΑΠΑΝΤ.:  Η ονομαστική αξία  των ομολόγων που διακατείχε εκτός ΤτΕ στο χαρτοφυλάκιό του ο Οργανισμός από € 32.302.000 μειώθηκε υποχρεωτικά και χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ΕΔΟΕΑΠ, σε € 15.020.430 (ονομαστική αξία μέχρι και 24-2-2042), λόγω εφαρμογής του PSI την 12/3/2012. Για το «κούρεμα» αυτό, μας ενημέρωσαν εγγράφως οι θεματοφύλακες των ομολόγων μας στις 13 και 14/3/2012. Την ημέρα της Γ.Σ. 23-6-2012,  η τρέχουσα αξία των ομολόγων αυτών ήταν 6,3 εκ.. Σε ότι αφορά στα Αποθεματικά μας, ο ΕΔΟΕΑΠ και οι Ενώσεις μας, δεν δέχονται ότι τα 115 εκ. στις 9-3-2012,  ήταν αξία ομολόγων στην ΤτΕ αλλά κεφάλαια που η ΤτΕ είχε εντάξει στο Κοινό Κεφάλαιο.   

 

  8.

Τσαλαπάτης Δημήτριος

 • Στα χαρτιά που δόθηκαν από τον ΕΔΟΕΑΠ στις 15-9-2011,  αναφέρονταν ότι τα ομόλογα ήταν 23,4 εκ. και ότι «λείπουν τα ομόλογα που έχει σπάσει η Διοίκηση του Οργανισμού». Επίσης, ότι «το Δ.Σ. μπορούσε να διαχειρίζεται λεφτά, με λεφτά που είχε στο συρτάρι μπορούσε να αγοράζει ομόλογα, μπορούσε να αγοράζει μετοχές τις οποίες έχασαν γιατί έμπαιναν σε δημόσιες εγγραφές».

ΑΠΑΝΤ.: Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν υποστηρίζεται από πραγματικά στοιχεία και ορθά δεδομένα.  Στον πίνακα LINK στον οποίο αναφέρεται η ερώτηση και ο οποίος παραδόθηκε στη συνάντηση της Διοίκησης με τους συντάκτες οικονομικού, ασφαλιστικού και εργατικού ρεπορτάζ στις 19-9-2011, τα ομόλογα έχουν αποτιμηθεί στην τότε τρέχουσα αξία τους όχι στην ονομαστική. Η εφαρμογή του PSI έγινε την 12/3/2012. Τελευταία φορά που ο Οργανισμός αγόρασε ομόλογο ήταν την 9/9/2004. Επίσης σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών στο ΧΑΑ ή σε αγορές μετοχών,  ο Οργανισμός συμμετείχε   την εποχή του Χρηματιστηρίου, περίοδο 1997-2000 και έκτοτε  με απόφαση Δ.Σ. από το καλοκαίρι του 2001 δεν συμμετέχει με αγορές και πωλήσεις μετοχών.

 

 • «Έχει υπογραφεί ένας Ισολογισμός, ο οποίος είναι «μαϊμού» διότι δεν έχει μέσα τις επισφαλείς απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από αγγελιόσημο για τα 39 εκ. που αναφέρθηκε η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στη συνάντηση που έγινε στις 15-9 ότι χρωστάνε οι εργοδότες.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι κρίσεις και οι χαρακτηρισμοί  του ομιλητή αναφέρονται στον ελεγμένο από Ορκωτούς Λογιστές Ισολογισμό του ΕΔΟΕΑΠ. LINK Οι απαιτήσεις από αγγελιόσημο καταχωρήσεων, καθώς και όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Οργανισμού απεικονίζονται σαφώς  στον Ισολογισμό του 2011, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται και στο έντυπο απολογισμού του ΔΣ  για τα έτη 2011-2012 και κατατέθηκε στην Γενική Συνέλευση. Εξαιρείται το αγγελιόσημο διαφημίσεων, για το οποίο καταγράφονται στον Ισολογισμό μόνο τα εισπραχθέντα και όχι οι απαιτήσεις, λόγω της γνωστής τεχνικής δυσκολίας απεικόνισης του, καθώς οφειλέτες είναι οι διαφημιζόμενοι, ενώ υπόχρεοι κατάθεσης ημερολογίου διαφημίσεων είναι τα ΜΜΕ (Νόμος Βενιζέλου). Ωστόσο, ο Οργανισμός με την δημιουργία, για πρώτη φορά στην ιστορία, του Τομέα Εσόδων προχωρά με δυσκολίες έστω στην λογιστικοποίηση και της συγκεκριμένης πηγής εσόδων. Από ιδρύσεως του Οργανισμού ο βασικός μας πόρος το Αγγελιόσημο τηρούνταν «εξωλογιστικά». Το θέμα αυτό επισήμανε ο έλεγχος των Ορκωτών και το ανακοίνωσε η Διοίκηση του 2009-2011 στη Γ.Σ. των μελών.  Ο Ισολογισμός του ΕΔΟΕΑΠ από το 2009 και για πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού,  ελέγχεται  από ορκωτούς ελεγκτές της ΣΟΛ ΑΕ, καθώς και από την Εξελεγκτική Επιτροπή  της οποίας η σχετική Έκθεση έχει αναρτηθεί ήδη  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και δεν καταγράφει καμία απολύτως  παρατήρηση κακοδιαχείρισης ή λαθών από την Διοίκηση και τις Υπηρεσίες του Οργανισμού. LINK

 • «Πόσο κόστισε το έντυπο Απολογισμού σε ιλουστρασιόν χαρτί;»

ΑΠΑΝΤ.: Το έντυπο κόστισε 0,98 € ανά τεμάχιο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το χαρτί τύπου velvet. Αν τυπωνόταν σε λεπτότερο χαρτί (των 80gr), το όφελος θα ήταν 100 € συνολικά.  Αν τυπωνόταν σε φωτοτυπίες το κόστος θα ήταν τετραπλάσιο. Και αν δεν τυπωνόταν καθόλου, η Διοίκηση θα ήταν κατηγορούμενη για αδιαφάνεια.

 • «Αν έχει ο ΕΔΟΕΑΠ υποχρέωση κατάθεσης των αποθεματικών στην ΤτΕ, τότε πώς αγόραζε ομόλογα από την ελεύθερη αγορά;»

ΑΠΑΝΤ.:  Σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού (άρθρο 23) και τον ΑΝ 1611/1950 όπως ισχύει, τα αποθεματικά του Οργανισμού υποχρεωτικά κατατίθενται στην Τράπεζα Ελλάδος. Επίσης, η σχετική νομοθεσία (Ν. 3586/2007 και Ν. 3863/2010 περί δυνατότητας επενδύσεων των ΦΚΑ) επιτρέπουν και τέτοιες κινήσεις αλλά και θέτουν σαφείς περιορισμούς τόσο για τις επενδύσεις όσο και για τις καταθέσεις. Σύμφωνα με την  νομοθεσία, όλοι οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί μπορούν να επενδύουν με προϋποθέσεις και όρια μέχρι το 23% συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού  τους σε χρεόγραφα, (Αμοιβαία Κεφάλαια, μετοχές ΧΑΑ) και Ακίνητα, απεριόριστα δε σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

 

 • «Πώς έπαιρνε λεφτά και συμμετείχε σε δημόσιες εγγραφές στο ΧΑΑ;»

ΑΠΑΝΤ.: Τελευταία φορά που ο Οργανισμός αγόρασε ομόλογο ήταν την 9/9/2004. Η αγορά ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου επιτρέπεται για τους ΦΚΑ, βάσει  της σχετικής Νομοθεσίας. Σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών στο ΧΑΑ έχει να συμμετέχει ο ΕΔΟΕΑΠ από την εποχή του Χρηματιστηρίου περίοδο 1997-2000. Από το 2001 και μετά, ο ΕΔΟΕΑΠ ουδέποτε τοποθετήθηκε σε αγορές μετοχών ούτε με ιδιωτικές,  ούτε  σε δημόσιες εγγραφές!    

 • «Γιατί το Δ.Σ. άφησε το 2010 τα χρήματα, την ώρα που η ΤτΕ αφού τον 2/2010 τελείωναν οι εκδόσεις των ελληνικών ομολόγων;»

AΠΑΝΤ.: Τελευταία φορά που ο Οργανισμός αγόρασε ομόλογο ήταν την 9/9/2004. Έκτοτε δεν ξαναγόρασε ποτέ ομόλογο. Οι λήξεις των 3 παλαιών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που κατείχε ο Οργανισμός πριν το PSI ήταν το 2012-2014-2022. Κάθε απόφαση Διοίκησης για ρευστοποίηση πριν από τη λήξη τους, θα επέφερε ζημία.   

 • «Γιατί δεν εστάλη ένα γράμμα στον κ. Προβόπουλο για το τι έχει κάνει τα λεφτά;»

ΑΠΑΝΤ.: Εστάλησαν 2 επιστολές  το  2011. Επίσης,  στάλθηκε εξώδικο στις 8-3-2012 LINK , και επιστολές με δικαστικό επιμελητή στις            7-6-2012 LINK  και 11-6-2012 LINK    

 

 • «Είχε γίνει χρηματιστήριο ο ΕΔΟΕΑΠ και πολλοί από εδώ μέσα ήταν τότε στο Δ.Σ.. Όχι όλοι πάντως.»

ΑΠΑΝΤ.: Ο ομιλητής «ανακαλύπτει» την υπόθεση των 23 εκ. ευρώ που χάθηκαν στο ΧΑΑ την περίοδο 1997-2001 με αξιοσημείωτη καθυστέρηση δεκαετίας. Κανένα απολύτως μέλος του σημερινού και του προηγούμενου Δ.Σ., δεν μετείχε στην υπόθεση αυτή. Αντίθετα, η Πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ την αποκάλυψε  και την δημοσιοποίησε το 2002. Επί Προεδρίας της το 2010, το σχετικό πόρισμα των Ορκωτών κατατέθηκε με απόφαση Δ.Σ. και μηνυτήρια αναφορά της κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα.

 • «15-9-2011, γίνεται μια εκδήλωση στον ΕΔΟΕΑΠ. Ήταν πολύς κόσμος εκεί. Τότε είπα στην κα Σπανοπούλου, για να μην κάνουν τους ήρωες, γιατί δεν στέλνετε ένα γράμμα στον καραγκιόζη τον Προβόπουλο τι τα έχει κάνει τα λεφτά; Γιατί όταν του δίνετε λεφτά, δεν τα βάζει σε σεντούκι, κάπου τα επενδύει αυτός. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Πότε μπήκαν τα λεφτά, γιατί αγοράστηκαν ομόλογα και γιατί το Δ.Σ. τα άφησε εκεί και δεν ρώτησε την ΤτΕ;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Aπό ιδρύσεως του ΕΔΟΕΑΠ το 1967, χρήματα κατέθεταν οι Διοικήσεις στην ΤτΕ όποτε φυσικά περίσσευαν, σύμφωνα με όσα ορίζει το Καταστατικό άρθρο  23 παρ. 3  Τελευταία φορά που ο Οργανισμός αγόρασε ομόλογο ήταν την 9/9/2004. Έκτοτε δεν ξαναγόρασε ποτέ ομόλογο ελληνικού δημοσίου. Οι επενδύσεις της ΤτΕ  για το Κοινό Κεφάλαιο, στο οποίο βάσει Νόμου (Ν.2469/1997) συμμετέχει ο ΕΔΟΕΑΠ, γίνονται από την ΤτΕ χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στον τρόπο διαχείρισης του. Η συνάντηση της 19-9-2011 έγινε με πρωτοβουλία της Διοίκησης LINK  Το ίδιο και η συνάντηση της 26-9-2011 στην οποία αναφέρεται ο ομιλητής LINK  Από την ερώτηση του ομιλητή, είναι φανερό πως υπήρχε έλλειψη γνώσεως για τη διαχείριση της ΤτΕ. Την πρόταση για την επιστολή στην ΤτΕ υπέβαλαν οικονομικοί συντάκτες και ανάμεσά τους και ο ομιλητής. Η Διοίκηση πράγματι αξιοποίησε την πρόταση αυτή και προέβη σε αλληλογραφία με την ΤτΕ.  LINK

 

 • «Που είναι οι δεδουλευμένοι τόκοι 2 ετών; Δεν τους έδινε η ΤτΕ; Τους έδινε; Τότε γιατί δεν εντάχθηκαν στον Ισολογισμό;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα έσοδα αυτά είναι ενταγμένα στον Ισολογισμό τόσο του 2011, όσο και του 2010 και του 2009, τους πρώτους Ισολογισμούς που έδωσε τότε στη δημοσιότητα Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ. Μέχρι και το 2007 ουδέποτε οι ασφαλισμένοι μας, οι Ενώσεις και όσοι προσέρχονταν στη Γ.Σ.,  πήραν στα χέρια τους έντυπο ή στοιχεία για τους Ισολογισμούς, Προϋπολογισμούς και τους Απολογισμούς των Διοικήσεων.

Τόκους ή προσόδους από τις καταθέσεις δίνουν πάντα όλες οι Τράπεζες και φυσικά η Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι αξιοσημείωτο πάντως,  ότι ο ερωτών αναφέρεται σε δεδουλευμένους τόκους και όχι σε αποδόσεις επενδύσεων σε ομόλογα!!! Τα ποσά για τα οποία ερωτά πάντως,  αναφέρονται σαφώς στα αποτελέσματα χρήσης του Ισολογισμού 2011 (υπάρχουν και τα αντίστοιχα ποσά για το  2010) στον λογαριασμό: Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα. Ωστόσο, σε απάντηση, η Διοίκηση δίνει στη δημοσιότητα τις προσόδους από τις καταθέσεις των χρημάτων μας στην ΤτΕ την τελευταία 5ετία.  LINK   

 

 • «Τον ρωτήσατε ποτέ τον Προβόπουλο, με τι επιτόκια είναι αυτά;»

ΑΠΑΝΤ.: Καμία Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ ποτέ δεν απηύθυνε τέτοιο ερώτημα, καθώς οι αποδόσεις των κεφαλαίων μας δημοσιοποιούνται κάθε εξάμηνο από την ΤτΕ σε όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία. Δεν υπήρχε κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης.   

 

 • «Η Μαρία (Παπατόλια), ο Αργύρης (Δεμερτζής) και η Σπανοπούλου, μου στείλατε εξώδικο.»

ΑΠΑΝΤ.: Η αλήθεια είναι ότι   η Διοίκηση του Οργανισμού από τη στιγμή που έλαβε γνώση του περιεχομένου εξώδικης διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καίτοι το συγκεκριμένο εξώδικο δεν απευθυνόταν προς τον Οργανισμό, έκρινε απαραίτητο να απαντηθούν οι αναφορές που γίνονται προς τον ΕΔΟΕΑΠ καθώς ήταν άδικες, ανακριβείς και εξέθεταν το κύρος του Οργανισμού. Προς τούτο, ως απάντηση και για λόγους επεξήγησης και αποκατάστασης της πραγματικότητας απέστειλε εξώδικη επιστολή στους συναδέλφους.

  9.

Ντελέζος Κώστας

 • «Δεν κατάλαβε η κα Σπανοπούλου όταν έκανε τις αναλήψεις,  ότι επρόκειτο για σπάσιμο των νέων ομολόγων του Δημοσίου, σκουπιδιών  που προέκυψαν μετά το PSI

ΑΠΑΝΤ.:  Λάθος. Τις αναλήψεις δεν τις κάνει η κα Σπανοπούλου. Γίνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. και τις εντολές αναλήψεων τις υπογράφει ο/η Πρόεδρος, ο Ταμίας του Δ.Σ. και ο Διευθυντής του Οργανισμού. Ο/η Πρόεδρος, βάσει του Καταστατικού άρθρο 16 παρ. 1  είναι υποχρεωμένη να εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ..  Η Τράπεζα της Ελλάδος ουδέποτε είχε τέτοια  εντολή από τον ΕΔΟΕΑΠ.  Στην ΤτΕ, δόθηκε εντολή ανάληψης ποσού από το λογ/σμό διαθεσίμων κεφαλαίων του ΕΔΟΕΑΠ και μεταφορά του στο λογ/σμό μας στην ΕΤΕ που τηρείται για πάνω από 30 χρόνια, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και αντίστοιχη εντολή με 3 υπογραφές σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Καταστατικού μας. Ο ομιλητής όπως και άλλοι, παραλείπουν να αναφέρουν ότι τα 59 εκ. της 12ης Μαρτίου θα είχαν αυτή την αξία μόνο αν ο ΕΔΟΕΑΠ είχε την οικονομική αντοχή να μην προβεί σε καμία ανάληψη από τα αποθεματικά του στην ΤτΕ  μέχρι το 2042. Η αποσιώπηση αυτής της ακλόνητης αλήθειας, εξ αντικειμένου: α) καλλιεργεί λανθασμένες εντυπώσεις και β) υιοθετεί τα επιχειρήματα Προβόπουλου και ΤτΕ τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά από τη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ και τις Ενώσεις.  Με τον αγώνα του μικρού μας Ταμείου όλοι  αντιλαμβάνονται σιγά σιγά αυτό που πρώτο, δημόσια κατήγγειλε το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, ότι δηλαδή το PSI δεν ήταν 53,5% αλλά 85%. Δυστυχώς, το αντιλαμβάνονται και θα το αντιληφθούν πικρά όσοι λιθοβόλησαν τους φύλακες και όχι τους κλέφτες της περιουσίας μας. Ήδη ένα προς ένα όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας, κάθε φορά που κάνουν αναλήψεις από την ΤτΕ για τις τρέχουσες ανάγκες τους ανακαλύπτουν την τεράστια διαλυτική για την βιωσιμότητά τους ζημιά που έχουν υποστεί. Μη εξαιρουμένου από αυτό και του κύριου Ταμείου μας, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.    

 

 • «Πώς να γίνει αποδεκτό αυτό το καταστροφικό αποτέλεσμα αυτής της πρωτοφανούς διαχείρισης; Εξ΄ αιτίας της οποίας από το Ταμείο εκτός από το 53% λόγω του PSI έχασε ένα επιπλέον 80% από την αξία των νέων ομολόγων και αυτό λόγω της πρόωρης ρευστοποίησής τους.»

ΑΠΑΝΤ.: Δεν γίνεται αποδεκτό, γιατί δεν υπάρχει καταστροφικό αποτέλεσμα από τη διαχείριση του Δ.Σ.. Η διαχείριση του Δ.Σ. υπήρξε νόμιμη, συνετή και όχι ζημιογόνα, όπως αποδεικνύεται από αδιαμφισβήτητης εγκυρότητας οικονομικά στοιχεία. Ο Οργανισμός πριν και μετά το PSI  διεκδίκησε και διεκδικεί το σύνολο των αποθεματικών του, όπως αυτά αποτυπώνονται στα extrait της ΤτΕ και στα λογιστικά του βιβλία. Σύμφωνα με τα επίσημα αυτά extrait  ουδέποτε η ΤτΕ, όλα τα χρόνια λειτουργίας του ΕΔΟΕΑΠ,  μείωνε τα αποθεματικά του, πέραν του ποσού της εκάστοτε ανάληψης. Στο Ν.2469/1997 (άρθρο 15, παρ. 11 ζ) αναφέρεται ότι η επένδυση των κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Φορέων από την ΤτΕ σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να γίνεται με την «προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται εκάστοτε επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων».

Αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτης ανέθεσε τη διαχείριση στην ΤτΕ για την προστασία του Κοινού Ασφαλιστικού Κεφαλαίου για να προστατευθούν τα κεφάλαια των Ασφαλιστικών Φορέων και όχι για να εξανεμιστούν.  

 Επιπλέον, η ΤτΕ έχει τα πλήρη και ρητά προβλεπόμενα από το Νόμο καθήκοντα και υποχρεώσεις του διαχειριστή ξένης περιουσίας (έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση, διαχείριση των κεφαλαίων σύμφωνα με τα συμφέροντα του Οργανισμού, υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης για πράξεις που μειώνουν το κεφάλαιο) και κυρίως υποχρέωση διαφύλαξής του προς εκπλήρωση του Κοινωνικού Ασφαλιστικού σκοπού του ΕΔΟΕΑΠ και όλων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδος.

 

 • «Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΕΔΟΕΑΠ ρωτήθηκε γι΄ αυτό; Η Νομική Υπηρεσία ρωτήθηκε; Και αν ναι, ποια ήταν η συμβουλή τους;»

ΑΠΑΝΤ.: Ουδέποτε ο ΕΔΟΕΑΠ είχε χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Η Διοίκηση 2005-2007 που το επιχείρησε, απέτυχε και η Διοίκηση 2009-2011 διενήργησε διαγωνισμό, αλλά δεν κατάφερε να έχει νόμιμο αποτέλεσμα. Ο ΕΔΟΕΑΠ έχει ιδιόρυθμη νομική φύση από ιδρύσεώς του (1967) ως: αυτοδιαχειριζόμενος ασφαλιστικός φορέας ΝΠΙΔ αλλά και Φορέας Κοινωνικής Αασφάλισης.  Κατά διαστήματα Διοικήσεις του ΕΔΟΕΑΠ, καλούσαν και συμβουλεύονταν συναδέλφους οικονομικούς συντάκτες. Ούτε η νομοθεσία ούτε το Καταστατικό επιβάλλουν υποχρέωση πρόσληψης χρηματοοικονομικού συμβούλου. Η Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού, γνωμοδοτεί και συνεργάζεται συστηματικά με την Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ.

 

 • «Όταν έγινε η έκτακτη πριβέ συνάντηση της Προέδρου του ΕΔΟΕΑΠ με τους Προέδρους των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών, στην οποία τους ζήτησε εχεμύθεια, ήταν ενήμερα τα Σωματεία για τις κινήσεις αναλήψεων που είχε κάνει η κα Σπανοπούλου από την ΤτΕ; Αν ναι, ποια Σωματεία είχαν ενημερωθεί και ποια ήταν η θέση τους. Αν όχι, γιατί δεν ενημερώθηκαν; Οι μέτοχοι δεν έχουν λόγο σε αυτή τη διαδικασία;»

AΠΑΝΤ.: Δεν υπήρξε ποτέ «πριβέ» συνάντηση αλλά έγκυρη θεσμικά διαδικασία στην οποία  μετείχαν όλοι οι Πρόεδροι των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών. Το Δ.Σ. του   ΕΔΟΕΑΠ με ομόφωνη απόφασή του (5-6-2012) εξουσιοδότησε την Πρόεδρο για σειρά ενεργειών που εκείνη εκτέλεσε πλήρως, σύμφωνα με τις από το Καταστατικό αρμοδιότητές της. Εξουσιοδοτήθηκε να καλέσει κατεπειγόντως όλους τους Προέδρους όπως και έκανε. LINK  Στη συνάντηση η κα Σπανοπούλου έδωσε στοιχεία για: α) το μείζονος σημασίας θέμα των αποθεματικών και του αμφισβητούμενου υπολοίπου του λογ/σμού μας στην ΤτΕ, β) το θέμα των ταμειακών διαθεσίμων που διασφαλίζουν τον ΕΔΟΕΑΠ εν μέσω της κρίσης.

 Καθώς  απείχαμε μια εβδομάδα από τις πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολιτευτικής περιόδου και μόλις δύο εβδομάδες από τη Γ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε να εκδοθεί ανακοίνωση και να παραδοθούν όλα τα σχετικά στοιχεία με διαφάνεια σε όλα τα μέλη μας στη Γ.Σ..  Τις  αναλήψεις δεν τις έκανε η κα Σπανοπούλου και τέλος , η εχεμύθεια ζητήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής των κινήσεών μας για την προετοιμαζόμενη νομική υποστήριξη σε σχέση με το PSI και τα συναφή θέματα.  Άλλωστε, το Δ.Σ. 5  μόνο ημέρες μετά, έκανε δημόσια ανακοίνωση για το θέμα.   

 

 • «Πώς είναι δυνατόν σε κάθε ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ, να αναγράφονται διαφορετικά νούμερα σε σχέση με τα αποθεματικά;»

ΑΠΑΝΤ.: Οι διαφορές στις οποίες αναφέρεται ο  ομιλητής οφείλονται α) στο ότι τα στοιχεία των διαθεσίμων μας διαφοροποιούνται κάθε ημέρα λόγω της συνεχούς κίνησης των τραπεζικών λογ/σμών και  των ταμειακών ροών για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του ΕΔΟΕΑΠ και των ασφαλισμένων μας και β) η έννοια των Αποθεματικών Κεφαλαίων, όπως αποτυπώνεται στον εκάστοτε Ισολογισμό, δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια των χρηματικών διαθέσιμων. Στην παρακάτω απάντηση δίνονται αναλυτικότερες πληροφορίες και στοιχεία για συγκεκριμένα παραδείγματα που αναφέρει ο ομιλητής.  

 • «Τελικά πόσα ήταν τα ποσά των αποθεματικών προ του PSI; Ήταν 202 εκ. ευρώ όπως αναφέρει ο πίνακας στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης; Ήταν 168,9 εκ. ευρώ όπως αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα της 15-9 στη συνάντηση που έγινε; Ήταν 160 εκ. ευρώ όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό χρήσης του 2011 ή ήταν 135 εκ. ευρώ;  Αφού τα αποθεματικά ήταν 135 εκ., γιατί η ΤτΕ λέει ότι ήταν 115 εκ.

ΑΠΑΝΤ.: Το ποσό των € 168.924.272,64 που αναγράφεται στο ενημερωτικό σημείωμα της 15/9/2011 στην συνάντηση της Διοίκησης με τους συντάκτες οικονομικού, ασφαλιστικού και εργατικού ρεπορτάζ στις 19-9-2011, αφορά στο σύνολο των καταθέσεων εκείνης της ημέρας σε όλες τις Τράπεζες συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος.. Το ποσό των                   € 160.792.061,62 που αναγράφεται στον Ισολογισμό 2011 αφορά το σύνολο των καταθέσεων σε όλες τις Τράπεζες συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας Ελλάδος, την 31/12/2011.  Το ποσό των € 202 εκ. το οποίο αναφέρεται στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, αφορά το ποσό των Αποθεματικών Κεφαλαίων σύμφωνα με τον  Ισολογισμό του 2011. Τα Αποθεματικά Κεφάλαια αποτελούν ειδικό λογ/σμό του Ισολογισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει την ενδεχόμενη λογιστική διαφορά που μπορεί να προκύψει τόσο από την υπερεκτίμηση των περιουσιακών στοιχειών μιας επιχείρησης, Οργανισμού κ.λπ. ύστερα από φορολογική αποτίμηση όσο και από ενδεχόμενη πτώση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού. Την 9/3/2012 (ημερομηνία πριν την εφαρμογή του PSI) τα διαθέσιμα κεφάλαια του Οργανισμού στην Τράπεζα Ελλάδος ήταν € 115.312.441,47.    

 

 

 • «Πόσα χρήματα έχουν ξοδευτεί φέτος από την αρχή του χρόνου και μέχρι τώρα;»

ΑΠΑΝΤ.: Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του λογιστηρίου οι δαπάνες του Α΄ τετραμήνου 2012 ανήλθαν σε 19,9 εκ. και αφορούν σε πληρωμές επικουρήσεων, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, παροχές ασθενείας και πρόνοιας, καθώς και λειτουργικές δαπάνες μισθοδοσίας, συντηρήσεις, προμηθευτές. Το ποσό των διαθεσίμων που εκταμιεύτηκαν το ίδιο διάστημα για την κάλυψη των αναγκών, είναι 22,7 εκ.. Με βάση τα στοιχεία αυτά και την πτώση του εσόδου, μέχρι την 31-12-2012 το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα ανέλθει δυστυχώς (παρά τα μέτρα) σε 30-35 εκ. περίπου. Χωρίς δε τα μέτρα, θα ξεπεράσει τα 40 εκ..

 

 • «Αν από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο οι αναλήψεις που έγιναν ξεπέρασαν τα 45 εκ. ευρώ, πόσα θα χρειαστούν ως το τέλος του χρόνου;»

ΑΠΑΝΤ.: Τα διαθέσιμά μας  σύμφωνα με τα λογιστικά μας βιβλία εκτός από όσα βρίσκονται στην  ΤτΕ στις 23-6-2012 ανέρχονταν σε €51,6  εκατ. και επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης, επικούρησης, μισθοδοσίας, πάγιων και λειτουργικών εξόδων  έως το τέλος του τρέχοντος  έτους.

 

 

 •  «Τα έσοδα από το αγγελιόσημο και τις εισφορές του 3%, δεν μπαίνουν καθόλου στο Ταμείο για να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις του;»

ΑΠΑΝΤ. : Τα έσοδα αυτά κατατίθενται σε ειδικούς λογαριασμούς της ΕΤΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό και την σχετική Νομοθεσία. Το αγγελιόσημο έπειτα από την κατανομή του μεταφέρεται στους διαθέσιμους λογαριασμούς του ΕΔΟΕΑΠ κάθε 2μηνο (διαφημίσεων) και κάθε 3μηνο (καταχωρήσεων). Το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2012 έχει κατανεμηθεί στον ΕΔΟΕΑΠ ποσό αγγελιοσήμου 6,9 εκ. περίπου έναντι 10,2 εκ.  ποσού της αντίστοιχης περιόδου 2011. Είναι προφανής η μείωση του σχετικού εσόδου μας κατά 32,3% το πρώτο τετράμηνο του έτους. Δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο 2012 υπολογίζεται ότι θα έχουμε εισπράξει 20 εκ. από αγγελιόσημο έναντι 29,9 εκ.  του 2011 και  40,5 εκ. του 2010.  Επίσης, αντίστοιχη μείωση (23%) εμφανίζεται στο δεύτερο βασικό πόρο εσόδων του Οργανισμού, τις εισφορές 3%. Στο τέλος του 2012 υπολογίζουμε να έχουμε εισπράξει 5 εκ., έναντι 6,8 εκ. του 2011 και 8,7 εκ. του 2010.  

 

 • «Παράλληλα με την εισαγγελική έρευνα, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης διαχειριστικός έλεγχος από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές,  που θα διατυπώσει αναλυτικά τη σημερινή κατάσταση του ΕΔΟΕΑΠ (μέλη, χρέη, αποθεματικά, προσωπικό, περιουσία κ.λπ.) και με βάση το πόρισμα των ελεγκτών να γίνει νέα αναλογιστική μελέτη, γιατί αυτή που υπάρχει πλέον έχει ξεπεραστεί, έτσι ώστε οι Σύμβουλοι στη συνέχεια να ακολουθήσουν δημόσια διαβούλευση.»

ΑΠΑΝΤ. : Η  εισαγγελική έρευνα σχετικά με την διαχείριση των αποθεματικών  του ΕΔΟΕΑΠ από τις 9-3-2012 έως 23-4-2012 (και ενδεχομένως και άλλων Ασφαλιστικών Φορέων), αφορά τόσο την ΤτΕ ως διαχειρίστρια των διαθεσίμων κεφαλαίων του ΕΔΟΕΑΠ όσο και τον ΕΔΟΕΑΠ. Τα οικονομικά στοιχεία του ΕΔΟΕΑΠ, ελέγχονται από το 2009 από  Ορκωτούς Ελεγκτές,   από τον Εσωτερικό Έλεγχο και την εκλεγμένη Εξελεγκτική Επιτροπή. Το Δ.Σ. δέχθηκε και δεσμεύτηκε δημόσια να γίνει έλεγχος από ανεξάρτητη Ελεγκτική Αρχή που θα ορίσουν οι Ενώσεις. Σε ότι αφορά στην Αναλογιστική Μελέτη, το Δ.Σ. δεσμεύτηκε και δέχθηκε δημόσια να γίνει οποιαδήποτε νέα Αναλογιστική Μελέτη, από οποιαδήποτε Αναλογιστική εταιρεία ή Αρχή ορίσουν οι Ενώσεις.  Ωστόσο, έχει ήδη παραδώσει από το 2011 το αποτέλεσμα της Αναλογιστικής Μελέτης του 2010 σε όλες τις Ενώσεις. Τα μέτρα του Απριλίου ελήφθησαν με βάση τα δυσμενή αποτελέσματα της Μελέτης, τα οικονομικά στοιχεία του Α΄ τριμήνου και τις συνέπειες του κουρέματος.

 

 

 • «Το αλληλοβοηθητικό Ταμείο Προνοίας των εργαζομένων της ΑΤΕ που είχε τα χρήματα στην ΤτΕ, ζήτησε να τα πάρει πίσω και δεν του τα έδιναν. Πήρε λοιπόν την υπ αριθ. 2510/2011 απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που διατάσσει την ΤτΕ να επιστρέψει στο Ταμείο 10 εκ.

ΑΠΑΝΤ.: Αυτό συνέβη διότι σύμφωνα με το ΣτΕ, το εν λόγω Ταμείο δεν υπάγεται στο καθεστώς εποπτείας της ΤτΕ, (αρ. απόφασης ΣτΕ 2510/2011 Τμήμα Δ’) καθώς το κεφάλαιο του σχηματίζεται αποκλειστικά από εισφορές των εργαζομένων μελών του και προσιδιάζει προς σωματείο μάλλον, παρά προς τους Οργανισμούς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. Είναι δηλαδή κάτι σαν την ΕΣΗΕΑ.

 

10.

Παπαδιαμάντης Γιώργος

 • «Πώς είναι δυνατόν το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ να υπολογίζει ότι θα έχει έσοδα από το αγγελιόσημο περισσότερα από το 2011 που τα είχε προϋπολογίσει 29 με 30 και τώρα τα υπολογίζει 34 εκ., αφού η διαφημιστική δαπάνη μειώνεται συνεχώς;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το 2011  προϋπολογίσαμε  43,7  εκ. για το Αγγελιόσημο έναντι 40,5 εκ.  του 2010 (απολογιστικά στοιχεία). Ο Προϋπολογισμός του 2012 συντάχθηκε τον Νοέμβριο 2011 και αναδιαρθρώθηκε λόγω PSI τον Απρίλιο 2012, αφού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του Α΄ τριμήνου και το κούρεμα. Υπολογίστηκε επίσης, ότι θα αποδώσουν τα μέτρα που θέσπισε το ΔΣ όπως: η δημιουργία Τομέα Εσόδων, η καλύτερη οργάνωση και ο καλύτερος έλεγχος του αγγελιοσήμου (Επιτροπή αγγελιοσήμου, οργάνωση και εκπαίδευση ομάδας ελέγχου αγγελιοσήμου σε συνεργασία με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, κλπ), συστηματική πλέον άσκηση ενδίκων ενεργειών και μέσων κατά των   οφειλετών, συντονισμός των  εμπλεκομένων φορέων ΜΜΕ για θέσπιση αγγελιοσήμου στο  Διαδίκτυο, καθώς και την αισιόδοξη πρόβλεψη ότι η πτώση της διαφήμισης και της αγοράς θα ανακοπεί καθώς έχει φθάσει στα χαμηλότερα  επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση η εγγραφή στον Προϋπολογισμό ακόμη λιγότερων εσόδων, θα έδινε ακόμη μεγαλύτερο έλλειμμα. Θα καταδείκνυε δηλαδή ακόμη απόλυτη ανάγκη λήψης και άλλων μέτρων  που είναι φανερό ότι δεν αντέχει πλέον ο κλάδος των ΜΜΕ με συσσωρευμένα προβλήματα για τα οποία μόνο η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ δεν έχει ευθύνη.

Όλα τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η πτώση του αγγελιοσήμου, η ανεργία και η χαμηλή εισφορά του 3% σε σχέση με της  υψηλής ποιότητας παροχές του Ταμείου μας, οδηγούν τον ΕΔΟΕΑΠ στο σημείο μηδέν. Αυτή την έννοια είχε η πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. τόσο για τα μέτρα όσο και για την αύξηση της εισφοράς.    

 

 • «Πώς είναι δυνατόν να κόβει από τους συνταξιούχους 3%, να ζητά από το Σώμα να συναινέσει στην αύξηση της συνδρομής στο 6%  και εκείνο δεν κάνει τις απαιτούμενες οικονομίες.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι περικοπές που αποφάσισε το ΔΣ και ανακοίνωσε στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης αφορούν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού και όλους τους ασφαλισμένους και  όχι μόνο τους συνταξιούχους. Το 6% δεν αφορά σε καμία περίπτωση τους συνταξιούχους μας, αλλά μόνο τους εργαζόμενους. Και είναι για μηνιαίο μισθό π.χ. € 1.000, € 60,00 το μήνα από € 30,00. Αυτό,  για την περίθαλψη όλης της οικογένειας, για  εφάπαξ και για επικούρηση.

 

 • «Είναι αναγκαία η πρόσληψη Γεν. Διευθυντή στον ΕΔΟΕΑΠ;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, απολύτως.  Η θέση προβλέπεται από το Καταστατικό (άρθρο 20) και καλύφθηκε με δημόσια προκήρυξη.

 • «Δηλαδή, δεν υπάρχουν άξια στελέχη και εργαζόμενοι στον ΕΔΟΕΑΠ για να καλύψουν αυτή τη θέση;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κρίθηκαν και αξιολογήθηκαν όλα τα στελέχη του ΕΔΟΕΑΠ. Ανατέθηκε για πάνω από ένα χρόνο η Διεύθυνση του Οργανισμού σε ικανό στέλεχός μας, που όμως ζήτησε την αποχώρησή της και ορίστηκε αναπληρώτρια Διευθύντρια και  Τομεάρχης ΤΥΠ.

 • «Ποιο πρόβλημα υπήρχε ώστε το παλιό κτίριο στην οδό Ηριδανού να γίνει γυμναστήριο; Τί έσοδα αποφέρει στον Οργανισμό;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το παλιό κτίριο δεν έγινε γυμναστήριο. Ένα μόνο από τα 7 επίπεδά του διαμορφώθηκε σε θεραπευτικό Γυμναστήριο για τα μέλη μας με χρόνιες παθήσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι από το 2003 το παλιό κτίριο έμεινε 8 χρόνια κλειστό, αναξιοποίητο και καταρρέον με απώλειες εξ΄ αυτού που ξεπέρασαν το 1,2 εκ.. Πρόκειται για αίτημα μελών και ιδιαιτέρως των συνταξιούχων μας από το 2004.  Ο αρχικός σχεδιασμός έγινε το 2008  ο οποίος και υλοποιήθηκε πλήρως με νομιμότητα, διαφάνεια και με δημόσια διαβούλευση το 2011. Στο Γυμναστήριο είναι εγγεγραμμένοι 115 ασφαλισμένοι με αυξητική τάση και τα έσοδά του καλύπτουν μόνο ένα μέρος των εξόδων του.  Η αξιοποίηση των δύο κτιρίων, περιελάμβανε επίσης εκτός του Θερ. Γυμναστηρίου: α) Νέο χειρουργικό / επεμβατικό τμήμα, β) Νέο Παιδιατρικό, γ) Νέο Φυσικοθεραπευτήριο κ.λπ.. Ένας μόνο  από τους ορόφους διατέθηκε στη Θεραπευτική Γυμναστική με ειδικές τιμές για άνεργους, συνταξιούχους και ασθενείς μετά από π.χ. εγκεφαλικά, ΣΚΠ, ατυχήματα ή χρόνια προβλήματα υγείας. Το Θεραπευτικό Γυμναστήριο του ΕΔΟΕΑΠ, παράγει σήμερα τις μικρότερες οικονομικά ζημίες σε σχέση με άλλες θεραπευτικές και ιατρικές μονάδες του Οργανισμού, όπως π.χ. το φυσικοθεραπευτήριο. Αυτό, σύμφωνα με οικονομοτεχνική μελέτη των Υπηρεσιών μας που έχει στη διάθεσή της η Διοίκηση για όλα ανεξαιρέτως τα Τμήματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι Γυμναστήριο λειτουργεί από το 2008 στη Θεσσαλονίκη για τους ασφαλισμένους μας εκεί  με συμμετοχή των 2  Ενώσεων  και του ΕΔΟΕΑΠ.

 • «Γιατί οι συνταξιούχοι δεν ενημερώνονται για ό,τι συμβαίνει;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:   Όλες οι ανακοινώσεις του Οργανισμού απευθύνονται σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη ισότιμα. Η ενημέρωση  όχι μόνο των συνταξιούχων αλλά και των μελών για όλα τα θέματα γίνεται συνεχώς: μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού,  με προσωπικές επιστολές,  με sms,  με e-mail, καθώς και αναρτήσεις στους πίνακες ανακοινώσεων του Οργανισμού στα ισόγεια των κτιρίου της Σισίνη, της Ορμινίου και στο Γραφείο Θεσσαλονίκης. Από το 2009, οι Εκπρόσωποι των Συνταξιούχων και όσοι συνταξιούχοι το επιθυμούν  έχουν τακτική μηνιαία ενημέρωση από την Πρόεδρο, την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Το 2012 έγινε μόνο μια συνάντηση, λόγω των γεγονότων και της κοινής αγωνίας όλων για το θέμα της βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ.  Επίσης, με πρωτοβουλία των εκπροσώπων των συνταξιούχων μας κ.κ. Γ.  Γιαννήλου και Σ.  Μαλτέζου, πραγματοποιήθηκε  στις 9/3/2012  ημέρα του PSI (!), συγκέντρωση των συνταξιούχων στον ΕΔΟΕΑΠ στην οποία για περισσότερο από 3 ώρες η Πρόεδρος εξηγούσε τις οικονομικές δυσκολίες του Οργανισμού,  στην εποχή του PSI και της οικονομικής κρίσης και διαβεβαίωνε για την καταβολή 12 συντάξεων, Δώρου Χρ, Δώρου Π. και Επίδ. Αδείας  στους συνταξιούχους μας ενώ εξηγούσε τους λόγους άμεσης ανάγκης λήψης μέτρων λόγω των δυσμενών οικονομικών στοιχείων που το Δ.Σ. είχε στη διάθεσή του.

 

 • «Μήπως θα πρέπει ο ΕΔΟΕΑΠ να ανακοινώσει στο Σώμα, πόσα ποσά οφείλουν διαφημιστές, εργοδότες και άλλες εταιρείες αλλά και ΔΕΚΟ;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ΔΣ έχει ήδη αποφασίσει (ΑΔΣ 35/3.10.2011)  την ανάρτηση των οφειλών στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και έχουμε αιτηθεί LINK για την σχετική άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  Έχουν πραγματοποιηθεί παραστάσεις της Διοίκησης, του Γενικού Διευθυντή και των Νομικών Συμβούλων στην ολομέλεια της Αρχής. Η νομοθεσία για τα θέματα προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά αυστηρή και οποιαδήποτε κίνηση πέραν αυτής μπορεί να προκαλέσει σημαντικά νομικά προβλήματα στον Οργανισμό.  Στην Γ.Σ. η Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε το Σώμα ότι το συνολικό ποσό των τρεχουσών οφειλών είναι 39,4 εκ.. Τα χρέη όλων των εργοδοτών έχουν παραδοθεί από την Πρόεδρο, στις Διοικήσεις όλων των Ενώσεών μας από το 2011.

11.

Αξελός Χριστόδουλος

 • Αναφέρθηκε στο θέμα της εγγραφής νέου μέλους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως προέκυψε από τον έλεγχο του ΕΔΟΕΑΠ στην  απογραφή στοιχείων των νέων μελών, αρκετοί νέοι δημοσιογράφοι γράφτηκαν στην ΕΣΗΕΑ με αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου χωρίς να πληρούν τις απαιτούμενες από το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ επέστρεψε τις εγγραφές αυτές, ως όφειλε, στη Διοίκηση της ΕΣΗΕΑ προκειμένου να διευκρινιστεί το θέμα. LINK Έγιναν δηλαδή εγγραφές στην ΕΣΗΕΑ ανέργων, εργαζόμενων με λίγους μήνες ή ένα χρόνο ασφάλισης στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και συναδέλφων που εργάζονται σε Ιστοσελίδες τους οποίους ο ΕΔΟΕΑΠ αδυνατεί να ασφαλίσει.

12.

Στεφανής Γιώργος

 • «Αναφέρει ψευδώς η ΤτΕ ότι από το 1997  σύμφωνα με τον Ν. 2469/1997 καταργήθηκε ο λογ/σμός διαθεσίμων και όλα αυτά πάνε σε άλλο λογ/σμό;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τα extrait που παρέδιδε η Τράπεζα της Ελλάδος που ελάμβανε ο Οργανισμός έως τις 28-3-2012, ο λογαριασμός παρέμενε ως είχε, δηλαδή «Λογαριασμός Διαθεσίμων Κεφαλαίων» όπως και πριν. Με το Ν. 2469/1997 τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών φορέων που βρίσκονται κατατιθέμενα στην Τράπεζα Ελλάδος συγκρότησαν το Κοινό Κεφάλαιο των ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων χωρίς όμως να καταργηθούν οι λογαριασμοί διαθεσίμων κεφαλαίων.  LINK Η ερώτηση μάλλον θα πρέπει να απευθυνθεί στη Διοίκηση της ΤτΕ. 

 

 • «Έχει ελεγχθεί αν γίνει αύξηση του 3% σε 6%, αν κινδυνεύει το Ταμείο να θεωρηθεί άλλου χαρακτήρα;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, το θέμα έχει διερευνηθεί νομικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. To μόνο πρόβλημα είναι η βιωσιμότητα του Ταμείου που με μια ενιαία, ελάχιστη εισφορά 3%,  παρέχει περίθαλψη, επικούρηση και εφάπαξ, σε  υψηλό επίπεδο όπως μέχρι τώρα. Η αύξηση των μελών, η  μείωση των  εσόδων, η αύξηση της ανεργίας (1.405 άνεργοι, δηλαδή με  τα μέλη των οικογενειών τους περίπου  4.000 μέλη για τον ΕΔΟΕΑΠ.  Είναι  το ¼ του συνολικού πληθυσμού του ΕΔΟΕΑΠ!), νόμιμες ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ των εργοδοτών και υψηλές παροχές (έξοδα) σε περισσότερα μέλη με λιγότερα χρήματα (έσοδα) χωρίς τη λήψη μέτρων, κατέστησαν το μέλλον του Ταμείου μας και ιδιαίτερα των νεότερων συναδέλφων μελών μας αβέβαιο ως και επισφαλές.

 • «Γιατί το Δ.Σ. απευθύνθηκε σε δύο δικηγόρους, έναν ποινικολόγο και σε έναν συνταγματολόγο, για θέματα οικονομικής φύσεως;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι προφανές ότι τα επίμαχα θέματα είναι οικονομικής αλλά και νομικής φύσεως και μάλιστα περισσοτέρων ειδικοτήτων.

 

 • «Γιατί δεν εκλήθησαν οι συνταξιούχοι να ερωτηθούν για την εισφορά του 3%;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13, 14 και  15 του Καταστατικού, το Δ.Σ. αποφασίζει κατ΄ έτος με βάση την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού το ύψος των παροχών, το ύψος των συντάξεων και το ύψος του εφάπαξ. Κριτήριο για τη λήψη των αποφάσεων, είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ για όλους τους ασφαλισμένους μας.  Όσο σκληρό κι αν ακούγεται, περίθαλψη σε 2.123 συνταξιούχους με τις οικογένειές τους (περίπου 4.000 άνθρωποι) και μηδενική συμμετοχή, στις σημερινές συνθήκες είναι πέρα από κάθε λογική. Όλα τα μέτρα αφορούν όλους τους ασφαλισμένους: ενεργούς, άνεργους, συνταξιούχους αλλά και εργαζόμενους στη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ. Σε μια επικουρική σύνταξη π.χ. € 600,00 η εισφορά ασθενείας το μήνα είναι € 18,00 για όλη την οικογένεια. Η μόνη αλήθεια είναι ότι αυτό ο ΕΔΟΕΑΠ δεν το αντέχει πλέον. Όποιος θελήσει να ισχυριστεί το αντίθετο, θα πει ψέματα!

 • «Γιατί δεν αποστέλλεται σε κανένα συνταξιούχο αναλυτικό εκκαθαριστικό για την επικούρηση που λαμβάνει;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ΕΤΕ στέλνει κάθε μήνα σχετικό ενημερωτικό σημείωμα σε όλους τους συνταξιούχους. Το κόστος, που θα επιβάρυνε τον ΕΔΟΕΑΠ, στην περίπτωση και δεύτερης  μηνιαίας αποστολής εκκαθαριστικών σημειωμάτων αφορά σε:  δαπάνες εκτύπωσης, φακέλων και βεβαιώσεων, φακελοποίησης, ταχυδρομικής αποστολής καθώς και σε ανάλογες ώρες απασχόλησης για το προσωπικό. Εκτιμάται σε ένα σημαντικό ποσό ετησίως. Επιπλέον, σε ετήσια βάση όλοι οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν βεβαιώσεις από τον ΕΔΟΕΑΠ για να τις συμπεριλάβουν στην φορολογική τους δήλωση, με αποτέλεσμα να έχουν πλήρη εικόνα για τη σύνταξη τους. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση που ο ασφαλισμένος για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί να έχει πλήρη και αναλυτική ενημέρωση από τον Οργανισμό μας, αρκεί μία απλή αίτηση στις Υπηρεσίες μας, προκειμένου να του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

 • «Πότε θα μάθουν οι ασφαλισμένοι, πόσα χρήματα χάθηκαν στο ΧΑΑ; Μόνο για πέρυσι αναφέρθηκε ότι χάθηκαν 3,5 εκ., τόσα χρόνια πόσα χάθηκαν;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: H Πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ κα Ελ. Σπανοπούλου, πρώτη και μόνη από το 2002, ως απλό μέλος του Δ.Σ. τότε, κατήγγειλε δημόσια στη Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ την υπόθεση αυτή για την οποία από τότε  πολλοί αδιαφόρησαν, άλλοι ζήτησαν να μην ανακινηθεί και συνδικαλιστικές παρατάξεις  την ανέδειξαν εκ των υστέρων.

Το 2009, η ίδια μόλις ανέλαβε πρώτη φορά εκτελεστική θέση στο Προεδρείο του ΕΔΟΕΑΠ, εισηγήθηκε την ανάθεση  ελέγχου από Ορκωτούς για 3 θέματα: α) τακτική οικονομική διαχείριση ΕΔΟΕΑΠ, β) υπόθεση Χρηματιστηρίου 1997 – 2001, γ) υπόθεση αγοράς κτιρίου 2000 – 2005. Τα πορίσματα των Ορκωτών για την οικονομική διαχείριση δημοσιεύονται έκτοτε κατ΄ έτος με πλήρη διαφάνεια.

Το πόρισμα των Ορκωτών για το Χρηματιστήριο, κατατέθηκε με εντολή του Δ.Σ. από την Πρόεδρο, με  μηνυτήρια αναφορά της στον Εισαγγελέα, καθώς βρέθηκαν αγορές μετοχών χωρίς αποφάσεις Δ.Σ..

Το πόρισμα των Ορκωτών για την αγορά του κτιρίου, με απόφαση του Δ.Σ. κατατέθηκε από την Πρόεδρο μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα και ήδη έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση.

 • «Τόσα χρόνια έχει γίνει καμία σύμβαση με κανένα ιδιωτικό θεραπευτήριο ή καμία κλινική ή κινείται ο Οργανισμός μόνο με τα αυτοδιαχειριζόμενα;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την τελευταία 3ετία ο Οργανισμός σύναψε συμβάσεις με όσα ιδιωτικά θεραπευτήρια ή κλινικές αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, διασφαλίζοντας καλύτερες τιμές και δικλείδες ασφαλείας για περικοπές ασκόπων και αδικαιολογήτων δαπανών τόσο προς όφελος του όσο και των μελών του.

 • «Με το κτίριο, θα γίνει γνωστό τι έγινε;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο φάκελος για την αγορά του κτιρίου της Σισίνη έχει σταλεί τον Μάιο του 2011 από το ΔΣ στον εισαγγελέα, με το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών, γεγονός που ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση του 2011. Η εισαγγελική διερεύνηση του θέματος είναι σε εξέλιξη.

 • Ποια η διαφορά του ΕΔΟΕΑΠ με άλλα Ταμεία, αφού έχει τις τιμές του Δημοσίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο ΕΔΟΕΑΠ δεν κινείται και δεν αποζημιώνει με ταχύτητες και  με τιμές του Δημοσίου. Για τις παρακλινικές εξετάσεις μας μόνο έχουμε τιμές Π.Δ. και φροντίσαμε να υπογράψουμε συμβάσεις με 100 διαγνωστικά κέντρα με τιμές Π.Δ. και Π.Δ.  μείον 20%, επ΄ ωφελεία των οικονομικών του Οργανισμού και των ασφαλισμένων μας μειώνοντας, μάλιστα, τη συμμετοχή τους. LINK

 • «Τι είναι αυτή η συνεργασία με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για να μπουν 20.000 ακόμη ασφαλισμένοι στους 9-10 που είναι τώρα στον ΕΔΟΕΑΠ;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται για συνεργασία από την οποία θα προκύψει  ωφέλεια οικονομική για τον ΕΔΟΕΑΠ αλλά και στήριξη όλων των συναδέλφων εργαζόμενων στα ΜΜΕ που η Κυβέρνηση κατευθύνει σήμερα στον ΕΟΠΥΥ. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για εγγραφές 20.000 επιπλέον ασφαλισμένων στον ΕΔΟΕΑΠ. Η Διοίκηση το διαψεύδει κατηγορηματικά και θεωρεί ότι πρόκειται για αστήριχτη και ανεύθυνη φημολογία που κατευθύνεται από συγκεκριμένα παραταξιακά συνδικαλιστικά κέντρα.

13.

Καρούτζος Νίκος

 • «Το Κοινό Κεφάλαιο τι ήταν; Πρώτη φορά ακούει για λογ/σμό διαθεσίμων σε ομόλογα.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ορίζεται στο Ν. 2469/1997.

 

 • «Από ποιο λογ/σμό λήφθηκαν  τα 25 εκ. ευρώ και σε τι λογ/σμούς τοποθετήθηκαν;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι αναλήψεις έγιναν από τον λογαριασμό του ΕΔΟΕΑΠ στην  Τράπεζα Ελλάδος και κατατέθηκαν σε λογαριασμούς του ΕΔΟΕΑΠ στην  ΕΤΕ και κυρίως στον λογ/σμό πληρωμής συντάξεων με επιτόκιο 4%, για κάλυψη παγίων τακτικών οικονομικών υποχρεώσεων του Οργανισμού (καταβολές επικουρήσεων, εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, παροχών ασθενείας και προνοίας, δαπάνες για διοικητική λειτουργία, πληρωμές προμηθευτών, νοσοκομείων, φαρμακευτικών συλλόγων κλπ.).    

 

 • «Είπατε στον κ. Χρυσόγονο για τα 25 εκ.

ΑΠΑΝΤ.: Το θέμα έχει αναφερθεί και ανατεθεί αρμοδίως. Ο καθηγητής κ. Χρυσόγονος έχει αναλάβει τη νομική διαχείριση  του θέματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας.   

 

 • «Μήπως έχουν μπει παρανόμως ένα μεγάλο ποσοστό σε λογ/σμούς όψεως, με χαμηλά επιτόκια;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: To «παρανόμως» δεν είναι κατανοητό και δεν γίνεται δεκτό! Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού μας και την ισχύουσα Νομοθεσία, τα χρήματα κατατίθενται σε νόμιμους λογ/σμούς στην ΤτΕ, στην ΕΤΕ ή σε άλλη Τράπεζα πάντα με βάση αποφάσεις του Δ.Σ..   Στον βασικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης (όψεως) της ΕΤΕ (επιτόκιο 2,25%) τοποθετούνται χρήματα (σύμφωνα με το Καταστατικό) για κάλυψη τακτικών και παγίων οικονομικών αναγκών του Οργανισμού (καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, παροχών ασθενείας και προνοίας, δαπάνες για διοικητική λειτουργία, πληρωμές προμηθευτών, νοσοκομείων, φαρμακευτικών συλλόγων κλπ.). Η καταβολή επικουρήσεων γίνεται διαμέσου λογαριασμού της ΕΤΕ, με επιτόκιο 4%. Η καταβολή της μισθοδοσίας γίνεται δια μέσου  λογ/σμού της EUROBANK με επιτόκιο 4%. Και οι δύο λογαριασμοί έχουν ανατεθεί μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία.    

 

 • «Το μέσο επιτόκιο κατάθεσης είναι 2% ή όχι, μαζί με τις προθεσμιακές;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Tο επιτόκιο του λογαριασμού στην ΕΤΕ για την καταβολή επικουρήσεων είναι 4%. Του δε βασικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης (όψεως) είναι 2,25% στον οποίο πρέπει να υπάρχουν πάντα χρήματα για κάλυψη τακτικών και παγίων οικονομικών αναγκών του Οργανισμού. Επίσης, το επιτόκιο για το λογ/σμό πληρωμής της μισθοδοσίας στην EUROBANK είναι 4%.  Σήμερα (Αύγουστος 2012), τα επιτόκια αυτά είναι 4,3%, 2,25% για την ΕΤΕ και 4,9% για την EUROBANK αντίστοιχα.    

 

 • «Μπορεί να δοθεί το πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο που έγινε στο παρελθόν, αλλά και του φετινού Ισολογισμού;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Πόρισμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τις χρήσεις  2009 -  2010 (για τα προηγούμενα χρόνια ουδέποτε υπήρξε τέτοιο Πόρισμα και τέτοιος έλεγχος για τον ΕΔΟΕΑΠ) είναι ήδη δημοσιευμένο στο site μας  και έχει ήδη αποσταλεί στα σπίτια όλων των μελών. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα αναρτηθεί το πόρισμα της χρήσης 2011 στην ιστοσελίδα του Οργανισμού καθώς κατατέθηκε στην Γενική Συνέλευση από την Πρόεδρο. Οι παρατηρήσεις τους δεν αφορούν κακή διαχείριση αλλά οργανωτικά και άλλα θέματα. Η ΣΟΛ, τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την διαχείριση του Αγγελιοσήμου που τηρείται από το 1967 εξωλογιστικά. Ήδη, από το Δ.Σ. και τις Υπηρεσίες έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες λογιστικοποίησής του.

 

 • «Ποιος είναι ο θεματοφύλακας του χαρτοφυλακίου των ομολόγων και αν καταβάλλεται αμοιβή σε αυτόν, διότι τα ασφαλιστικά Ταμεία που έχουν θεματοφύλακα την ΤτΕ έχουν μηδέν κόστος.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θεματοφύλακες είναι η ΕΤΕ και η EUROBANK με μηδενικό κόστος για τον ΕΔΟΕΑΠ. Ο ΕΔΟΕΑΠ δεν διαθέτει ομόλογα με θεματοφύλακα την ΤτΕ. Τα ομόλογα αυτά αγοράστηκαν στην περίοδο 2002 -2004.

14.

Τουφεξή Μιμή

 • «Πού πήγαν τα 25 εκ., σε ποιες Τράπεζες ατόκων ή εντόκων. Είναι η Eurobank ή είναι και άλλες τράπεζες;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Οι αναλήψεις έγιναν από την Τράπεζα της Ελλάδος με αντίστοιχες ισόποσες καταθέσεις σε λογ/σμό που διατηρεί ο ΕΔΟΕΑΠ στην ΕΤΕ.

 

 • «Το site του ΕΔΟΕΑΠ είναι για τα πανηγύρια.»

ΑΠΑΝΤ.: Ο χαρακτηρισμός δεν γίνεται δεκτός ακόμη και ως υποκειμενική κρίση. Η συνάδελφος προσβάλει τους συναδέλφους που εργάστηκαν για τον σχεδιασμό του. Η Διοίκηση με γνώμονα ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο,  ενημερώνει ότι έχει ανατεθεί ο σχεδιασμός νέου site μετά από διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν 19 εταιρείες και θα περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρει η συνάδελφος και πολλά περισσότερα ακόμη. Επίσης, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (πλήρως χρηματοδοτούμενο) το έργο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ, προϋπολογισμού 699.000 ευρώ, έργο της παρούσας Διοίκησης.  

 • «Ουδέποτε μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει στον ΕΔΟΕΑΠ.»

ΑΠΑΝΤ.:  Ουδέποτε μαθαίναμε μέχρι το 2009, που το Δ.Σ. υποστήριξε με τόλμη την πλήρη διαφάνεια. Ειδικά για τους συνταξιούχους αλλά και τα Μικτά, η Πρόεδρος κάθε μήνα έστελνε πρόσκληση σε όλους για τακτική ενημέρωση σε όλα τα θέματα.

 

 • «Τυχαία ανακαλύφθηκε ότι μας τσεκούρωσαν 55 δις; Με συγχωρείτε, τόση πολύ άγνοια; Αλλά ακόμη και για την άγνοια είναι ελεγκτέοι.»

ΑΠΑΝΤ.: Η άγνοια της συναδέλφου είναι προφανής από όσα λέει. Τα στοιχεία και οι απαντήσεις για όσα ρωτάει, βρίσκονται στο site του ΕΔΟΕΑΠ και στις επίσημες ανακοινώσεις του Οργανισμού.  

 • «Είμαι ευτυχής που θεσμικά έχω φτωχύνει και δεν μπορώ να κάνω τις μικροβιολογικές μου εξετάσεις και πάω στην Βιοϊατρική και μου ζητάνε 80 ευρώ.»

ΑΠΑΝΤ.:  Η συνάδελφος θα πρέπει να καταλάβει ότι η εποχή του : «πιάσε ένα check up»,  προς τους  γιατρούς του ΕΔΟΕΑΠ, έχει οριστικά τελειώσει για λόγους θεσμικούς, καταστατικούς, οικονομικούς, ηθικούς , αλλά και ιατρικούς. Στον ΕΔΟΕΑΠ, πλέον, αν ο γιατρός (και μόνον αυτός ) κρίνει ότι ο ασθενής το χρειάζεται  ακόμη  και κάθε μέρα,  ο ασφαλισμένος μας  θα έχει δωρεάν τις εργαστηριακές εξετάσεις του. Αν, όπως έχει το δικαίωμα, επιλέξει  πχ  την Βιοϊατρική, τότε η συμμετοχή της συναδέλφου θα είναι μόνο 5% σε τιμές του Δημοσίου, ήτοι € 4,00, αντί  για τα € 80,00 που λέει ότι πλήρωσε. Οι παρακλινικές εξετάσεις, δεν ....παραγγέλνονται πια από τους ασφαλισμένους, αλλά από τον θεράποντα γιατρό τους.  LINK

15.

Παυλόπουλος Γιώργος

 • «Γιατί η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, δεν κήρυξε πανστρατιά όταν κουρεύονταν από την Κυβέρνηση, την Τρόικα και την ΤτΕ και το αποφάσισε κάποια στιγμή;  Γιατί δεν κάλεσε όλα τα μέλη σε ένα μεγάλο αγώνα μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, για να υπερασπιστούν τα λεφτά των Ταμείων;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δημόσιες καταγγελίες LINK η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ  έκανε με κάθε πρόσφορο μέσο και κάθε νόμιμο τρόπο. Ανακοινώσεις στάλθηκαν παντού από την πρώτη στιγμή  στις Ενώσεις, στις Ομοσπονδίες και στα Μικτά Συμβούλια, έγιναν  αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (πληροφορίες από έντυπο απολογισμού), ανακοινώσεις σε όλες LINK τις εφημερίδες, ανακοίνωση κοινής δράσης με τους LINK Φορείς Επιστημόνων και ΜΜΕ, αποστολή επιστολών στην Τράπεζα της Ελλάδος και άσκηση νομικών και ενδίκων ενεργειών  καθώς και εξώδικη διαμαρτυρία στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για τις σχετικές με το PSI Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου. LINK

 

16.

Ταταρούνης Δημήτριος

 • Πέρα από τους ανεξάρτητους ελεγκτές, πρότεινε αν συσταθεί μια εξεταστική Επιτροπή με συμμετοχή κατ΄ αναλογία των 4 Ενώσεων που απαρτίζουν τον ΕΔΟΕΑΠ και να ψάξουν σε βάθος το ζήτημα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  LINK

 • «Το 2012 παρουσιάζεται στον Προϋπολογισμό αύξηση των εσόδων από το αγγελιόσημο 15%. Από πού προέρχεται αυτό; Πώς είναι τόσο αισιόδοξη η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, ότι θα υπάρξει αύξηση των εσόδων από το αγγελιόσημο;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο προϋπολογισμός έγινε αφού ελήφθησαν υπόψη ότι θα αποδώσουν τα μέτρα που θέσπισε το ΔΣ όπως η δημιουργία Τομέα Εσόδων, η καλύτερη οργάνωση και ο καλύτερος έλεγχος του αγγελιοσήμου (Επιτροπή αγγελιοσήμου, οργάνωση και εκπαίδευση ομάδας ελέγχου αγγελιοσήμου σε συνεργασία με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.λπ.), άσκηση ενδίκων ενεργειών στους οφειλέτες, οργάνωση εμπλεκομένων φορέων για θέσπιση αγγελιοσήμου διαδικτύου, καθώς και αισιόδοξη πρόβλεψη ότι η πτώση της διαφήμισης θα ανακοπεί.

 

 • «Που οφείλεται ότι το ποσό για τη συνδρομή στο Γυμναστήριο όπου φημολογείται ότι έχει κοστίσει ένα σωρό λεφτά, είναι ακριβότερη από αυτή της ελεύθερης αγοράς;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Η φημολογία δεν αρμόζει σε δημοσιογράφους. Η  συνδρομή για το νέο θεραπευτικό Γυμναστήριο του Οργανισμού οριστικοποιήθηκε μετά από μελέτη και αφού ελήφθη υπόψη η μέση τιμή της αγοράς στην περιοχή που βρίσκεται ο ΕΔΟΕΑΠ.  Προσδιορίσθηκε σε αυτό το πλαίσιο, με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο σε άνεργα μέλη, σε συνταξιούχους και σε όσους χρησιμοποιούν το Γυμναστήριο για θεραπευτική γυμναστική. Το κόστος εξοπλισμού του εργαστηρίου, προβλέπεται να αποσβεστεί σε  6-7 έτη.

17.

Ράμμος Παναγιώτης

 • «Γιατί δεν γίνεται κουβέντα για το 10% της παρακράτησης  του πόρου που επιβλήθηκε με το Νόμο Πετραλιά; Έχει κατατεθεί μια προσφυγή στο ΣτΕ, η οποία ακόμη δεν έχει εκδικαστεί;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: H Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ δεν παρακράτησε και δεν απέδωσε  ποτέ το ΑΚΑΓΕ. Δεν έχει καταβληθεί ποτέ και κανένα ποσό στο ΑΚΑΓΕ (10% του πόρου). Έχουν ήδη ασκηθεί νομικές ενέργειες για το θέμα και έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ. Νέα δικάσιμος 5/11/2012 (περισσότερες πληροφορίες έντυπο απολογισμού σελ. 15).  LINK

 • «Κάθε έλλειμμα του ΕΔΟΕΑΠ να το καλύπτει η κυβέρνηση και οι εργοδότες.»

ΑΠΑΝΤ.: Πρόκειται για γνωστή παραταξιακή θέση για την οποία δεν έχουμε κανένα σχόλιο.

 • «Σπανοπούλου και Τσουπαρόπουλος, οι λύκοι που φυλάνε τα πρόβατα ανταλλάσουν επιστολές για ενοποίηση ΕΤΑΠ-ΜΜΕ – ΕΔΟΕΑΠ.»

ΑΠΑΝΤ.: Η αλήθεια είναι ότι  πρόκειται μόνο  για διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με οικονομική ωφέλεια  για τον ΕΔΟΕΑΠ που θα εισπράττει έτσι χρήματα από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ουδέποτε συζητήθηκε θέμα τέτοιας ενοποίησης. Ο ομιλητής αποκαλώντας λύκους τους Προέδρους των Ταμείων και πρόβατα τους ασφαλισμένους, εκφράζει το ήθος του και τις θέσεις της παράταξης που εκπροσωπεί.   

 

 • «Όχι έναν, αλλά εκατό διαχειριστικοί έλεγχοι πρέπει να γίνουν. Αν έχει στοιχειώδη τσίπα ηθική θα πρέπει να παραιτηθεί.»

ΑΠΑΝΤ.: Το δημοκρατικά εκλεγμένο Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, δεν συγκρίνει την ηθική του με αυτή  του ομιλητή. Τον παραδίνει απλά στην κρίση των ασφαλισμένων.

18.

Τερζής Γιώργος

 • «Η ρευστοποίηση των ομολόγων που έγινε για να παγιδευτεί ο κ. Προβόπουλος, κόστισε 28 εκ. και κάτι ψιλά. Αυτά τα 28 εκ. που έχουν κατατεθεί;» 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Ουδέποτε λήφθηκε απόφαση ή δόθηκε εντολή από τη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στην ΤτΕ να ρευστοποιήσει οποιοδήποτε ομόλογο. Οι 5 αναλήψεις των € 25.000.000 που έγιναν από την Τράπεζα Ελλάδος στο διάστημα από 19/3/2012-23/4/2012, βρίσκονται ισόποσα κατατεθειμένες σε λογαριασμούς του ΕΔΟΕΑΠ, για κάλυψη παγίων τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων του Οργανισμού (συντάξεις, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, παροχές ασθενείας και προνοίας, δαπάνες για διοικητική λειτουργία, μισθοδοσία, πληρωμές προμηθευτών, νοσοκομείων, φαρμακευτικών συλλόγων κλπ.).

 

 • «Έχουν ρευστοποιηθεί ομόλογα πριν το PSI και αν ναι σε ποια τιμή;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι.

 • «Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τις πράξεις της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ ή όχι;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Η στάση της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ για την άρνηση στο PSI, αποτελεί ομόφωνη απόφαση όλων των Διοικήσεων των Ενώσεων και Ομοσπονδιών μας.

19.

Λιακόπουλος  …..

 • Υπέβαλε την πρόταση να μιλήσουν η κα Νταουντάκη και ο κ. Τρίμης και να παραιτηθούν οι υπόλοιποι των ομιλιών, ώστε να έχει χρόνο το Δ.Σ. να απαντήσει και να προχωρήσουν οι ψηφοφορίες

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: H Πρόεδρος της Γ.Σ. το δέχθηκε αλλά  επόμενοι ομιλητές  αρνήθηκαν.  Συνολικά, ενεγράφησαν 60 ομιλητές και στη συνέχεια κατόπιν αιτήματος  μελών η Πρόεδρος ζήτησε για τα θέματα που είχαν καλυφθεί, να διαγραφούν από τη λίστα ομιλητών όσοι το επιθυμούσαν. Τελικά, συνολικά τοποθετήθηκαν 37 άτομα.

20.

Ελαφρός Γιάννης

 • Κατέθεσε ψήφισμα της συνέλευσης Συντακτών στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.  

AΠΑΝΤ.: Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, κατάθεση  ψηφίσματος και ψηφοφορία γι΄ αυτό μπορεί να γίνει εφόσον ως την προτεραία της Γενικής Συνέλευσης  έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. σχετική έγγραφη αίτηση με τις υπογραφές του 1/10 τουλάχιστον των μετόχων-μελών.

21.

Κωτσικόπουλος Νίκος

 • «Αν πουληθούν τώρα ό,τι έχει ο ΕΔΟΕΑΠ από μετοχές και  ομόλογα, τι θα πάρει σε ρευστό;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η αποτίμηση των μετοχών σε τρέχουσες τιμές ανερχόταν σε € 1,5 εκ. και η αντίστοιχη αποτίμηση των νέων (μετά το PSI) ομολόγων που διαθέτει ο ΕΔΟΕΑΠ  είναι  6,3 εκ..    

 

 • «Αφού δεν είναι διαχειριστής του ΕΔΟΕΑΠ η ΤτΕ, πώς βρέθηκε να έχει τα ρευστά διαθέσιμα του Οργανισμού;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Η ΤτΕ δεν είναι διαχειριστής του ΕΔΟΕΑΠ αλλά του Κοινού Κεφαλαίου. Ο  Οργανισμός υποχρεούται να καταθέτει τα διαθέσιμα του στην Τράπεζα Ελλάδος, σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού (άρθρο 23 παρ. 3) και τον ΑΝ 1611/1950 όπως  αυτός ισχύει  

 • «Πληρώνουν υπερημερία οι ΔΕΚΟ; Πληρώνουν υπερημερία οι ιδιοκτήτες που οφείλουν; Γιατί να πληρώσουν οι άνεργοι υπερημερία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση σε κανέναν από τον Νόμο και το Καταστατικό στο θέμα αυτό. Όποιος καθυστερήσει τις οφειλές του προς τον Οργανισμό εφαρμόζεται το Καταστατικό και η σχετική νομοθεσία περί επιβολής προσαυξήσεων. Στο έντυπο απολογισμού αναγράφεται το σύνολο των νομικών ενεργειών που άσκησε ο Οργανισμός για τις οφειλές και ειδικότερα κατά των οφειλετών ιδιοκτητών, διαφημιστών και διαφημιζόμενων. Το Δ.Σ. αν δεν καταλογίσει  προσαυξήσεις λόγω μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών  παραβιάζει το Νόμο με όλες τις συνέπειες, ωστόσο έχουν ληφθεί μέτρα ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους ανέργους που αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους.

22.

Τρίμης Δημήτρης

Πρότεινε τα εξής:

 • Τα 2 Ταμεία μας  αντέδρασαν έγκαιρα και βγήκαν από αριστερά στα Σωματεία.
 • Τα Σωματεία να αναλάβουν τον ρόλο τους, να μην κρύβονται και απλώς  να καταγγέλλουν.
 • Να υπάρξει διαφάνεια.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από την Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ έχουν παραδοθεί από το 2011 στην  Διοίκηση της ΕΣΗΕΑ: Η Αναλογιστική Μελέτη 2010,  το πλήρες Μητρώο των ανέργων, τα χρέη όλων των εργοδοτών και  τα στοιχεία των Αποθεματικών πριν και  μετά το  PSI

 • Να δουν όλα τα στοιχεία οι ασφαλισμένοι με διαφάνεια.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλα τα στοιχεία για τον ΕΔΟΕΑΠ είναι αναρτημένα στο site  www. edoeap.gr

 • Να πλαισιωθεί η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ από στελέχη των Ενώσεων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: LINK

23.

Γκιλάκης Βαγγέλης

 • Πρότεινε να γίνει ψηφοφορία με κάλπες στις Ενώσεις, από την Δευτέρα 25-6-2012, επί του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού και επί όλων των προτάσεων που διατυπώθηκαν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:H Πρόεδρος της Γ.Σ. όχι μόνο δέχθηκε την πρόταση αλλά  το πρότεινε η ίδια  στο τέλος της διαδικασίας μεταθέτοντας τη συνέχιση της Γ.Σ.  (Καταστατικό ΕΔΟΕΑΠ, άρθρο 25 παρ. 7), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της.

24.

Μανωλάκος Αριστείδης

 

 • «Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ να αναλάβει στη Γ.Σ. την υποχρέωση να ανακοινώσει ότι σε συγκεκριμένο χρόνο που θα ορίσει η Γ.Σ., θα υποβάλει την παραίτησή της, διότι δεν είναι δυνατόν με αμφισβητούμενη Διοίκηση να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από πουθενά δεν προκύπτει τεκμηρίωση  των ανωτέρω ισχυρισμών. Ούτε κατατέθηκε νομίμως πρόταση μομφής για να τεθεί σε ψηφοφορία.

 • «Να οριστεί από τώρα η ημερομηνία των εκλογών.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πουθενά από το Καταστατικό δεν προκύπτει τέτοια διαδικασία.

 • «Στο μεσοδιάστημα, το Δ.Σ. να λειτουργεί ως οιονεί υπηρεσιακή Επιτροπή.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πουθενά δεν υφίσταται τέτοια νόμιμη πρόβλεψη.

25.

Μέρμηγκας Γιώργος

 

 • Να αναρτηθεί η ετήσια έκθεση της Ε.Ε., στο site του Οργανισμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Ήδη αναρτήθηκε. LINK

 • «Δεν υπάρχει πόρισμα της Ε.Ε., γιατί ενημερώθηκε για το υπόλοιπο των διαθεσίμων από την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο site

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: H Eξελεγκτική Επιτροπή όφειλε όπως και έκανε να καταθέσει την  έκθεσή της για τη χρήση 2011 στην οποία δεν προβαίνει σε καμία αρνητική κρίση. Η Ε.Ε. συνεδριάζει και ελέγχει ανά 3μηνο, όπως και έκανε. Στην έκθεσή της για το Α΄  τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2012, δεν κατέγραψε καμία αρνητική παρατήρηση. LINK   Όλες οι Υπηρεσίες του Οργανισμού, έχουν εντολή και υποχρεούνται να παραδίδουν στην Ε.Ε. όλα τα στοιχεία  που της ζητούνται. Έκθεση για τη χρήση του 2012, θα καταθέσει η Ε.Ε. το 2013.

 

 • «Η Ε.Ε. διαθέτει κάποια στοιχεία εκ του εσωτερικού ελέγχου, ως προς το πού είναι κατατεθειμένα ή που ήταν στο τέλος Μαρτίου τα αποθεματικά, αφού είχαν γίνει και οι επίδικες πράξεις, σε ποιες Τράπεζες είναι κατατεθειμένα.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν επίδικες πράξεις. Όλα και όσα  στοιχεία  έχει ζητήσει η Ε.Ε. έχουν παραδοθεί αναλυτικά και εξαντλητικά από τις Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ. Αυτό προκύπτει από την πλήρη αλληλογραφία και την διακίνηση εγγράφων στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού.

 • Δεν έχουν δοθεί στην Ε.Ε. τα επιτόκια. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βάσει της σχετικής αλληλογραφίας με την Εξελεγκτική Επιτροπή, τα επιτόκια δεν έχουν ποτέ ζητηθεί από αυτή. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως εάν και όταν ζητηθούν, είναι στην διάθεση της. LINK

 • «Η λήψη αποφάσεων, βαρύνει αποκλειστικά το Δ.Σ.. Η Ε.Ε. έρχεται αναδρομικά να ελέγξει μετά από ένα τρίμηνο.»

AΠΑΝΤΗΣΗ: Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε., ορίζονται σαφώς στο άρθρο  22 του Καταστατικού, όρια που ουδέποτε η παρούσα  Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ αγνόησε ή παραβίασε.

26.

Κορίδη Φώφη

Ανέφερε τα εξής σημεία:

 • Δεν δινόταν το Καταστατικό από τον ΕΔΟΕΑΠ, για να μην ξέρουν τι δικαιώματα έχουν στη Γ.Σ.. Εν πλήρη γνώση και εσκεμμένα για να μην ξέρουν τα μέλη και διαμορφώσουν την ημερήσια διάταξη και ό,τι άλλο δικαιούνται.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Καταστατικό έχει ισχύ Νόμου και μπορεί να βρεθεί οποιαδήποτε στιγμή από οποιονδήποτε δημοσιογράφο. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν το Καταστατικό, καθώς ισχύει από το 1967. Όσα μέλη το ζήτησαν, ακόμη και το πρωί της 22ας Ιουνίου,  διευκολύνθηκαν στην αναζήτησή του από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων.

 • «Το Δ.Σ. επικαλείται μια διαφάνεια που ποτέ δεν εφήρμοσε. Μέλη του Μικτού, τους έχουν κοινοποιήσει επιστολή ώστε να υλοποιηθεί η δημόσια δέσμευση της Προέδρου για ανάρτηση όλων των οφειλών και ουδέποτε το έκαναν.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Μικτό της ΕΣΗΕΑ ουδέποτε απέστειλε επιστολή  στην Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ για κανένα από τα φλέγοντα θέματα: -Άνεργοι, -παροχές – μέτρα – οικονομική κατάσταση του ΕΔΟΕΑΠ – οφειλές εργοδοτών.

Το Δ.Σ.,  έχει ήδη,  αποφασίσει (ΑΔΣ 35/3.10.2011)  την ανάρτηση των οφειλών στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και έχει αιτηθεί για την σχετική άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπου ήδη έχουν πραγματοποιηθεί παραστάσεις της Διοίκησης, του Γενικού Διευθυντή και των Νομικών Συμβούλων στην ολομέλεια της Αρχής. Η νομοθεσία για τα θέματα προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά αυστηρή και οποιαδήποτε κίνηση πέραν αυτής θα προκαλέσει σημαντικά νομικά προβλήματα στον Οργανισμό. Τα μέλη του Μικτού έχουν κληθεί εγγράφως πάρα πολλές φορές σε συναντήσεις με την Διοίκηση.

 

 • «Το Δ.Σ. συγκάλεσε συγκέντρωση με συναδέλφους του εργατικού ρεπορτάζ και δεν κάλεσαν όλους τους εργατικούς ρεπόρτερ, αλλά όσους οι ίδιοι έκριναν ότι τους είναι αρεστοί???»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ουδέποτε έγινε αυτό. Η ενημέρωση του ΕΔΟΕΑΠ γίνεται καταρχήν ισότιμα προς όλα τα μέλη του Οργανισμού μας  και όταν πρόκειται για δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος  θέμα ισότιμα προς όλους τους συντάκτες κάθε συγκεκριμένου ρεπορτάζ. Το γεγονός ότι ορισμένοι από τους συντάκτες του εργατικού ρεπορτάζ, το διάστημα περί τα μέσα Ιουνίου 2012, που κυριαρχούσε στην επικαιρότητα η σύγκρουση ΕΔΟΕΑΠ και ΤτΕ, με δική τους πρωτοβουλία προσήλθαν στον Οργανισμό, ζήτησαν και είχαν συνάντηση με την Πρόεδρο του ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ, τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ΕΔΟΕΑΠ και μέλη του ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ και της Ε.Ε. ΕΔΟΕΑΠ από τους οποίους ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με τη «λεηλασία» των αποθεματικών του Οργανισμού από την ΤτΕ, τα οποία παρουσίασαν στα Μέσα στα οποία εργάζονται αφορά στον τρόπο που εργάζονται οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι. Η Διοίκηση σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμη να ενημερώνει τους συναδέλφους για θέματα που άπτονται των ζητημάτων του Ταμείου.

 • Ζήτησε υπηρεσιακή Διοίκηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νομικά δεν υπάρχει τέτοιο σχήμα.

27.

Σαββίδης Γιώργος

 

 • Στη συνάντηση που έγινε με τους Προέδρους των Ενώσεων, ο ίδιος αλλά και οι άλλοι Πρόεδροι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στα όσα μέτρα είχε αποφασίσει το Δ.Σ. για τις περικοπές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: H συνάντηση με τους Προέδρους στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος  δεν έγινε για τα μέτρα και τις περικοπές, αλλά για τα αποθεματικά, την ΤτΕ και το PSI. Ο κ. Σαββίδης, ως Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ είχε από το 2011 στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των μέτρων για τη βιωσιμότητα του ΕΔΟΕΑΠ.

 

 • Πρότεινε να στηθούν κάλπες στις Ενώσεις για την ψηφοφορία, με 4 εφορευτικές επιτροπές.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Πρόεδρος δέχθηκε την πρόταση που έγινε και από  εκπροσώπους του ΠΑΜΕ – ΜΜΕ  και στο τέλος της διαδικασίας πρότεινε το ίδιο, μεταθέτοντας τη συνέχιση της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 7 του Καταστατικού του Οργανισμού μας.

 • Η βούληση και η κριτική πρέπει να εκφραστούν, αλλά μέσα στις νόμιμες διαδικασίες του Καταστατικού.

AΠΑΝΤΗΣΗ: Ορθό, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό με την ενεργό συμμετοχή και του ίδιου του ομιλητή και τη στάση που τήρησε στη Γ.Σ., όσον αφορά στο γεγονός ότι αποδέχθηκε πρόταση μέλους της Γ.Σ., αυτός ως Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ να προεδρεύσει αυτός στη Γ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, ενώ είναι σε θέση να γνωρίζει ότι αυτό είναι αντικαταστατικό (Καταστατικό άρθρο 16 παρ. 4).

28.

Μπράτσος Αθανάσιος

 

 • Να γίνουν εκλογές άμεσα για νέα Διοίκηση και όχι τον Σεπτέμβριο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει τέτοια νόμιμη διαδικασία.

 

29.

Αγγέλης Γιάννης

 

 • «Με την ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ στις 23/4, καταγράφεται ότι τα διαθέσιμα από 115 εκ. έχουν γίνει 59 εκ. κι επίσης ότι γνωρίζουν πως αυτά έχουν κατατεθεί μεν στο λογ/σμό του κοινού κεφαλαίου σε ομόλογα. Άρα, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αγνοούσε.»

AΠΑΝΤΗΣΗ: Η  Διοίκηση  του ΕΔΟΕΑΠ, ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι αγνοούσε το PSI. Η Διοίκηση αρνήθηκε το PSI και αγωνίζεται με κάθε νόμιμο μέσο  για να μην χαθούν τα αποθεματικά μας. LINK  Για πρώτη φορά η ΤτΕ μας ενημέρωσε εγγράφως, με ΦΑΞ στις 7-6-2012 μετά την εφαρμογή του PSI  ότι το υπόλοιπο μειώθηκε στα € 59.097.624,42 (ονομαστική αξία μέχρι το 2042). Ακολούθως  το υπόλοιπο στην Τράπεζα της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά το PSI, μειώθηκε σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος στα € 5.618.934,25. Σημειωτέον ότι μέχρι 28-3-2012 η ΤτΕ μας έστελνε ενημερωτικά σημειώματα (extrait) με το υπόλοιπο των διαθεσίμων κεφαλαίων ακέραιο. Στα extrait της Τράπεζας της Ελλάδος που ελάμβανε ο Οργανισμός έως τις    28-3-2012, η ΤτΕ αναφέρεται σε « Λογαριασμούς Διαθεσίμων Κεφαλαίων». LINK

Ο ΕΔΟΕΑΠ δεν αποδέχεται τη δέσμευση της περιουσίας του και ήδη έχει πράξει και συνεχίζει να πράττει ότι  είναι απαραίτητο για τη διεκδίκηση και διασφάλιση των αποθεματικών του.

 • «Ουδέποτε υπήρξε ή θα υπάρξει λογ/σμός διαχείρισης διαθεσίμων στην ΤτΕ. Ο μόνος λογ/σμός που υπάρχει είναι του κοινού κεφαλαίου και από αυτόν έγιναν οι αναλήψεις.»  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Τέτοιος λογ/σμός υπήρξε από το 1967 μέχρι τον Απρίλιο 2012.  Σύμφωνα με τον Ν. 1611/1950 στην Τράπεζα της Ελλάδος συστάθηκε «ειδικός λογαριασμός διαχείρισης διαθεσίμων δημόσιων οργανισμών» και κατόπιν σύμφωνα με τον Ν. 2469/1997 μετατράπηκε σε «κοινό κεφάλαιο των ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων». Τα extrait της ΤτΕ αναφέρουν «Λογαριασμούς Διαθεσίμων Κεφαλαίων». Το Δ.Σ. απορεί που ο Ταμίας της ΕΣΗΕΑ τοποθετείται έτσι. Η Διοίκηση της ΕΣΗΕΑ ήταν από την πρώτη στιγμή ενήμερη για το όχι  του ΕΔΟΕΑΠ στο PSI.   

 • «Δεν βρίσκει κανένα επιχείρημα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την κίνηση των αναλήψεων. Αν υπήρχαν λειτουργικές ανάγκες, γιατί δεν έγινε ανάληψη από τα 40 εκ. που ήταν διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογ/σμούς; Έπρεπε να σπάσουν ομόλογα;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ουδέποτε λήφθηκε απόφαση ούτε δόθηκε  εντολή να «σπάσουν» ομόλογα από τη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στην ΤτΕ παρά μόνο εντολή για ανάληψη συγκεκριμένου ποσού για την εξασφάλιση της ρευστότητας του Οργανισμού σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού (άρθρο 23) και τον ΑΝ 1611/1950 τα αποθεματικά του Οργανισμού υποχρεωτικά κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αναλήψεις έγιναν για κάλυψη πάγιων τακτικών υποχρεώσεων του Οργανισμού (καταβολή επικουρήσεων, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, παροχές ασθενείας, δαπάνες μισθοδοσίας, πληρωμή νοσηλευτηρίων και προμηθευτών, κλπ.).

 • Πρότεινε στη  Γ.Σ.  ένα ψήφισμα που κατέθεσε στο Προεδρείο και αναφέρει τα εξής:

«Η Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ:

 1. Διαφωνεί με τις περικοπές συντάξεων και θεμελιωδών παροχών προς τους ασφαλισμένους και ζητά την άμεση ακύρωσή τους.

ΑΠΑΝΤ.: Η άρση των μέτρων, θα επιφέρει τον Δεκέμβριο 2012 επιπλέον ζημιά ύψους 7,5 εκ. στα 8,2 εκ. που καταγράφεται στον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του 2012.  Δυστυχώς, με τα σημερινά στοιχεία η ζημιά θα φτάσει 30-35 εκ., ενώ αν αρθούν τα μέτρα θα ξεπεράσει τα 40 εκ..  

 1. Απαιτεί να επιστραφούν από κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος τα κλεμμένα και κουρεμένα ποσά από τ’ αποθεματικά μας.

ΑΠΑΝΤ.: Το ίδιο  απαιτεί και γι΄ αυτό αποδεδειγμένα και νόμιμα  αγωνίζεται η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ.

 1. Απαιτεί οι ανάγκες των Ταμείων μας να καλυφθούν από τους εργοδότες και την κυβέρνηση.

ΑΠΑΝΤ.: Πρόκειται για παραταξιακή τοποθέτηση, η οποία ενέχει σαφείς κινδύνους για την υπόσταση του αγγελιοσήμου και του αυτοδιαχειριζόμενου χαρακτήρα  του Οργανισμού μας.   

 

 1. Καταψηφίζουμε τον Απολογισμό – Προϋπολογισμό και τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΠΑΝΤ.: Νόμιμο δικαίωμα των μελών μας αρκεί να γίνει από  νόμιμη πλειοψηφία, σύμφωνα με το Καταστατικό μας.

 

 1. Διεκδικούμε πλήρη διαχειριστικό έλεγχο των πεπραγμένων της Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ με ευθύνη των συνδικαλιστικών Σωματείων και βοήθεια από ανεξάρτητες Αρχές τις οποίες θα ορίσουμε εμείς.

ΑΠΑΝΤ.: Έγινε ήδη δεκτό ομόφωνα από το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, που δήλωσε δημόσια ότι επιζητεί τον έλεγχο αυτό και αποδέχεται όποια Ανεξάρτητη Ελεγκτική Αρχή ορίσουν οι Ενώσεις. LINK

 

 

 1. Αίρουμε την εμπιστοσύνη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και ζητάμε την άμεση παραίτησή του και την εκλογή νέου  Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, με βάση τις προβλέψεις του καταστατικού».

ΑΠΑΝΤ.: Αυτό δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ΕΔΟΕΑΠ. Άρθρο 25 παρ. 7 που ορίζει ρητά και με σαφήνεια, την νόμιμη διαδικασία για πρόταση μομφής στο Δ.Σ.. LINK

30.

Χατζηκωστής Κώστας

 

 • Να σταλεί  με προσωπική επιστολή σε όλα τα μέλη, αναλυτική κατάσταση για το ποιοι απασχολούνται στον ΕΔΟΕΑΠ, ποια είναι η δουλειά τους καθενός, πόσοι γιατροί απασχολούνται κ.λπ..

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στον ΕΔΟΕΑΠ απασχολούνται σήμερα 77 Διοικητικοί υπάλληλοι, 46 Ιατροί, 32 υπάλληλοι παραϊατρικό προσωπικό και 3 Δικηγόροι. Η από το νόμο προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, δεν μας επιτρέπει να δώσουμε στη δημοσιότητα άλλα στοιχεία για μισθούς κ.λπ..  Στο συνημμένο πίνακα, απεικονίζεται η μείωση του Προσωπικού την τελευταία διετία παρά την αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων μας. LINK

 • Να αποφασίσει η Γ.Σ. αναστολή κάθε πρόσληψης από το Δ.Σ., μέχρι νεωτέρας αποφάσεως της Γ.Σ..

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Γ.Σ. αποφασίζει μόνο για θέματα εγγεγραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη (άρθρο 25 Καταστατικού).

 • Η Αρχίατρος να επιστρέψει στον 3ο όροφο και να γράφει συνταγές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κανένα σχόλιο.

 • Για την αύξηση των εσόδων, μπορεί ο ΕΔΟΕΑΠ να ιδρύσει ένα παντοπωλείο από το οποίο θα μπορούν να ψωνίζουν τα μέλη της ΕΣΗΕΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το θέμα με εισήγηση και μελέτη της Προέδρου κας Ελ. Σπανοπούλου, LINK  έχει συζητηθεί στο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ για δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου και κατόπιν της ΑΔΣ 11/13.3.2012  στάλθηκε έγγραφο στην ΕΣΗΕΑ για ενοικίαση χώρου της  και στην ΕΠΗΕΑ. LINK Δεν έχει ληφθεί σχετική απάντηση.

 • Να ιδρύσει ο ΕΔΟΕΑΠ  ένα φαρμακείο ώστε τα κέρδη να μην τα καρπούνται οι φαρμακοποιοί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πραγματοποιήθηκαν πολλές προσπάθειες από το ΔΣ για να ιδρύσει Φαρμακείο ο Οργανισμός είτε μόνος του είτε  διαμέσου της ΟΑΤΥΕ. Δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο για τους ασφαλιστικούς φορείς και για τέτοιο εγχείρημα. Πήραμε αρμοδίως απάντηση ότι δεν μπορούμε ακόμα μέχρι να λυθεί το θέμα ανοίγματος του επαγγέλματος των Φαρμακοποιών.

 • Να επανιδρυθεί το Λαχείο της ΕΣΗΕΑ που υπήρχε κάποτε, με ποσοστά 90% του ΕΔΟΕΑΠ και 10% της ΕΣΗΕΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πρόταση μπορεί να τεθεί στη Γ.Σ. της ΕΣΗΕΑ όχι του ΕΔΟΕΑΠ.

31.

Γκανάς Μάρκος

Διατύπωσε τις εξής απόψεις:

 • Δεν μπορεί να προτείνει να πέσει η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ. Όμως υπάρχει αμφισβήτηση από τη Γ.Σ. και τα νούμερα καλώς ή κακώς δεν γίνονται πιστευτά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι αριθμοί όμως λένε πάντα την αλήθεια. Και παραδόθηκαν στη Διοίκηση της ΕΠΗΕΑ από το 2009 με πλήρη διαφάνεια.

 • Θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνει η αύξηση του 3% σε 6%.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι νόμιμο δικαίωμά του ως μέλους της Γ.Σ.. Υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση ότι η πρόταση του Δ.Σ. στη Γ.Σ. για την αύξηση αυτή, σχετίζεται δυστυχώς, άμεσα με την βιωσιμότητα του Ταμείου.

 • Οι μειώσεις των παροχών που έγιναν, δεν έπρεπαν να γίνουν και δεν πρέπει να γίνουν άλλες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα οικονομικά στοιχεία και η Αναλογιστική Μελέτη που και η ΕΠΗΕΑ έχει στη διάθεσή της από το 2011,  καταδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Το Δ.Σ. δεν αναφέρθηκε ποτέ και πουθενά σε νέες μειώσεις παροχών μετά τον Απρίλιο 2012.

 • Να δημιουργηθεί Επιτροπή που θα γίνει διαγνωστική, με την έννοια ότι θα ξαναγίνει Συνέλευση ακόμη και αν παραιτηθεί το Δ.Σ..

AΠΑΝΤΗΣΗ: LINK 

32.

Φούρα Γαλήνη

 • «Ποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Οργανισμού υπέγραψαν μελέτη, που αναφέρει ότι είναι προς το συμφέρον του Οργανισμού η εφαρμογή των ΚΕΝ;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μελέτη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και εκπονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 LINK  Περιέχει ολόκληρο κεφάλαιο, όπου επισημαίνονται οι προϋποθέσεις που  θα πρέπει να ισχύουν  στην εφαρμογή των ΚΕΝ. Η μελέτη αποδεικνύει ότι σε σχέση με τις τιμές που κατέβαλε για χρόνια ανεξέλεγκτα στους εμπόρους της υγείας τους οποίους γνωρίζει ασφαλώς από το ρεπορτάζ της η καλή συνάδελφος, τα ΚΕΝ 1 αλλά και τα ΚΕΝ 2 είναι για τον ΕΔΟΕΑΠ,  πιο συμφέροντα από οικονομική και διοικητική άποψη.

 • «Χρωστάει ο ΕΔΟΕΑΠ χρήματα στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια; Διότι από το Ιατρικό Κέντρου Π. Φαλήρου κάποιος ισχυρίζεται ότι μόλις πληρώθηκε το 2007.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν χρωστάει. Καλό είναι οι καταγγέλλοντες και μάλιστα δημοσιογράφοι,  να τεκμηριώνουν τα ερωτήματά τους και να μην απευθύνουν ερωτήσεις για την δημιουργία εντυπώσεων. Εντυπώσεων που μπορούν να στραφούν προς κάθε κατεύθυνση, όταν οι διατυπώσεις αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ΕΔΟΕΑΠ και των μεγάλων επιχειρηματιών της υγείας, χωρίς να γίνεται ταυτοχρόνως σαφής τοποθέτηση της οπτικής πλευράς από την οποία τοποθετείται ο ομιλητής.   Ο Όμιλος Ιατρικού Κέντρου  εξοφλήθηκε πλήρως μέχρι 29/2/2012 και το ΥΓΕΙΑ μέχρι 26/4/2012 αντίστοιχα, αφού συμφωνήθηκαν τα ποσά των υπολοίπων με τις οικονομικές μας Υπηρεσίες.  Τα δύο ανωτέρω νοσηλευτήρια κάλυπταν μέχρι πρότινος το 40% του κόστους της δαπάνης νοσοκομειακής περίθαλψης και στους λογ/σμούς τους έγιναν, με έλεγχο, διαιτησίες και διαπραγμάτευση,  περικοπές συνολικού ύψους 310.000  ευρώ περίπου για πρώτη φορά στην 45χρονη ιστορία του ΕΔΟΕΑΠ.

33.

Μποζίνη Νατάσα

 • Στάλθηκαν εξώδικα σε συναδέλφους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το θέμα έχει απαντηθεί επαρκώς σε ερώτημα προηγούμενου συναδέλφου.  

 • Δήλωσε ότι θα καταθέσει για τα πρακτικά και ανάρτηση στο site ένα φάκελο 20 σελίδων, ως εργαλείο σε σχέση με τα έσοδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Διοίκηση αναμένει τον φάκελο της συναδέλφου και δεσμεύεται για την ανάρτηση των προτάσεών της στο site.

34.

Αδάμ Γιώργος

 • Κατέθεσε την άποψη ότι δεδομένου η Γ.Σ. είναι διάτρητη, να δείξουν γενναιότητα τα μέλη του Δ.Σ. και να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους πριν γίνει ψηφοφορία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μια δημοκρατικά εκλεγμένη Διοίκηση, οφείλει να τηρεί τους Νόμους και να υπερασπίζεται τις νόμιμες διαδικασίες, όπως ακριβώς τις ορίζει ρητά το Καταστατικό. Αλλιώς, πράγματι η Γ.Σ. θα ήταν διάτρητη. Αυτό προσπάθησε να κάνει η Πρόεδρος της Γ.Σ. από την έναρξη μέχρι την διακοπή της. Μια δημοκρατικά εκλεγμένη Διοίκηση, δεν κλονίζεται και δεν παραιτείται, όχι φυσικά από έλλειψη γενναιότητας αλλά γιατί πρώτα οφείλει να υπερασπιστεί τη νομιμότητα. Γενναιότητα έδειξε η Διοίκηση, που δεν υπέκυψε σε παραταξιακές κραυγές και οργανωμένες αντιδράσεις, χωρίς τεκμηριωμένες θέσεις και αποδείξεις για λάθος χειρισμούς της.  Η πρόταση του ομιλητή, δεν μπορούσε να τεθεί σε ψηφοφορία γιατί δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις.    

35.

Στεβής Ιωάννης

 • Εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο κ. Προβόπουλος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαίως. Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ δεν   έχει  αφήσει στο απυρόβλητο τη Διοίκηση Προβόπουλου. Υιοθετεί απόλυτα την άποψη του συναδέλφου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι, ήδη, έχει κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία για την υπεράσπιση του Οργανισμού, αναλαμβάνοντας το κύριο βάρος της σύγκρουσης με την ΤτΕ και τις αποφάσεις του κ. Προβόπουλου τις οποίες απορρίπτει και έχει προσβάλει νομικά.

36.

Μανιεσιώτης Νίκος

 • «Ποιος έδωσε τα ονόματα των ανέργων σε ιδιωτικά ΚΕΚ;»

ΑΠΑΝΤ.: Όχι  ο ΕΔΟΕΑΠ.

 

 • Διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει όχι μόνο η κατάσταση στον ΕΔΟΕΑΠ αλλά και στα Σωματεία, ώστε να ακολουθήσει η αναμέτρηση με το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.

ΑΠΑΝΤ.: Οι απόψεις του συναδέλφου σε πολλά βρίσκουν σύμφωνη την Διοίκηση, αλλά η κατάσταση στα Σωματεία και στο πολιτικό σύστημα μας αφορά όλους και ως πολίτες και ως εργαζόμενους και ως ασφαλισμένους.

37.

Χριστοδουλίδου Πόπη

 • Κατέθεσε την άποψη ότι το Δ.Σ. θα πρέπει να παραιτηθεί.

ΑΠΑΝΤ.: Η οργισμένη τοποθέτηση της  συναδέλφου μπορεί να βρίσκει την κατανόηση πρώτα του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ αλλά και αρκετών συναδέλφων για όλα όσα συμβαίνουν στον κλάδο γύρω από τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας ζητήματα αλλά το περίσσευμα οργής δεν μπορεί να καλύψει το τεράστιο έλλειμμα τεκμηρίωσης, που απαιτείται για να προβάλλεται το αίτημα παραίτησης μιας νόμιμης και αιρετής διοίκησης. Αντιπαρερχόμαστε όλες τις ύβρεις και κατηγορίες που απηύθηνε  συνολικά και προσωπικά η συνάδελφος στα μέλη της Διοίκησης και δηλώνουμε ότι όσα αναφέρει στην τοποθέτησή της για:  ανέργους, φάρμακα και επιδόματα, αφορούν σε: ανέργους, φάρμακα και επιδόματα «μαϊμούδες» που κόπηκαν και όχι σε πραγματικά πάσχοντες συναδέλφους μας που περιθάλπονται σύμφωνα πάντα με τα δικαιώματά τους και με ανθρωπιά από την  εκλεγμένη δημοκρατικά από τον Κλάδο  Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ.