ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ)