ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ)