ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΗΝΟΣ (Μικροβιολογικές, Ορμονολογικές, Μαστογραφίες, Αξονικές τομογραφίες κ.α)