ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΩΝ & ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ