ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ (tripex,υπερηχογράφημα καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, αιματολογικές εξετάσεις κλπ.)