ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΙΚΕ «FAROS MEDICAL LAB»