ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ