ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ