ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΘΗΝΑ