ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤ.ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΘΗΝΑ