ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤ.ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΕ – Μαγνητική Τομογραφία