Κ.ΣΤΑΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΛΦΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΚΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΘΗΝΑ