ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

19. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βγω στη σύνταξη;

 Θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τον κύριο φορέα για την ανεύρεση των προϋποθέσεων και στη συνέχεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Επικούρησης του ΕΔΟΕΑΠ.