ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

20. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης χορήγησης επικουρικής σύνταξης από τον ΕΔΟΕΑΠ;

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότητησης στον κύριο φορέα από τον ασφαλισμένο είναι απαραίτητο να γίνει υποβολή αίτησης επικούρησης στον ΕΔΟΕΑΠ.

Για την υποβολή αίτησης επικούρησης συμπληρώνετε το παρόν έντυπο

Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο του πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα ασφάλισης
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ( 2 όψεις)
  • Φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού/ΙΒΑΝ (με πρώτο αναφερόμενο όνομα , αυτό του δικαιούχου).

Η αποστολή μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@edoeap.gr με την ένδειξη «Αίτηση Επικούρησης».