ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

19. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης χορήγησης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ από τον ΕΔΟΕΑΠ;

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότητησης στον κύριο φορέα από τον ασφαλισμένο είναι απαραίτητο να γίνει υποβολή αίτησης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ στον ΕΔΟΕΑΠ.

Για την υποβολή αίτησης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ συμπληρώνετε το παρόν έντυπο

Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο του πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα ασφάλισης
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  • Φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού/ΙΒΑΝ (με πρώτο αναφερόμενο όνομα , αυτό του δικαιούχου).

Η αποστολή μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@edoeap.gr με την ένδειξη «Αίτηση επικουρικής σύνταξης».

Για την υποβολή αίτησης χορήγησης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ λόγω θανάτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο του πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα ασφάλισης
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  • Φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού / ΙΒΑΝ
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το παρόν έντυπο.

Η αποστολή μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@edoeap.gr με την ένδειξη «Αίτηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου».