ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Έκδοση βεβαίωσης για ασφαλιστικές εταιρίες

Από σήμερα Τρίτη 2 Φεβρουαρίου ασφαλισμένος που ζητάει βεβαίωση για ασφαλιστική εταιρεία, που αφορά σε διαφορά ποσού η οποία προκύπτει από το κόστος περίθαλψης που καταβάλλει-δικαιολογεί ο ΕΔΟΕΑΠ, δεν χρειάζεται να υποβάλει αίτηση στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και να αναμένει την έκδοσή της.

Η βεβαίωση ΕΔΟΕΑΠ θα εκδίδεται αμέσως από τους εργαζόμενους στο γκισέ του ΤΥΠ, σύμφωνα με ειδική εφαρμογή που έχει σχεδιασθεί από τη μηχανογράφηση και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Οργανισμού μας (ΣΔΣ 4/1-2-2010).

Η βεβαίωση δεν θα πρωτοκολλείται, θα εκδίδεται σε δύο αντίγραφα, το ένα θα το υπογράφει ο Τομεάρχης ΤΥΠ ή ο αναπληρωτής του και το άλλο το μέλος που παραλαμβάνει τη βεβαίωση. Το δεύτερο αντίγραφο θα κρατείται σε αρχείο από το ΤΥΠ.

Το Μηχανογραφικό σύστημα του Ταμείου δεν επιτρέπει την επανεκτύπωση  βεβαίωσης για την ίδια δαπάνη.

Από τη στιγμή που εκτυπώνεται σχετική βεβαίωση γίνεται από το σύστημα και  ισόποση εγγραφή για να μην εκδοθεί βεβαίωση για την Εφορία.

Το ΔΣ έκρινε με τη βεβαιότητα ότι το μέτρο θα συμβάλει στην ταχύτητα της εξυπηρέτησης των μελών μας, πολλά από τα οποία συνδέονται με ατομικά και εταιρικά συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες.

Με εντολή διοικήσεως

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΛΗ