ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ανακοίνωση για τις μονογονεϊκές οικογένειες

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Είναι πλέον γνωστό ότι οι  οικογένειες με έναν γονέα αποτελούν μία νέα κοινωνική πραγματικότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του και στην προσπάθεια κοινωνικής, ανθρώπινης και συναδελφικής ακόμη υποστήριξης των ασφαλισμένων του, αποφάσισε τη θέσπιση μηνιαίου επιδόματος σε μονογονεϊκές οικογένειες.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ποσού € 100,00 για κάθε παιδί μονογονεϊκής οικογένειας με ιδιόκτητη κατοικία και το διπλάσιο ποσό σε περίπτωση που η οικογένεια (δεν έχει ιδιόκτητη κατοικία) πληρώνει ενοίκιο. Ως όριο εισοδήματος ορίζεται το ποσό των € 25.000,00. Το επίδομα θα χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα τα παιδιά ασφαλίζονται στον Οργανισμό.

Δικαιούχοι του παραπάνω επιδόματος θα είναι οικογένειες που την επιμέλεια των παιδιών της έχει ο ένας εκ των δύο γονέων, δηλαδή όταν είναι προσωπική επιλογή (ανύπαντροι γονείς), όταν η επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται σε έναν εκ των δύο γονέων μετά από δικαστική απόφαση (διαζευγμένοι) και όταν υπάρχει   κατάσταση χηρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υποβολή αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων τηλ. 210-72.64.742, 210-72.64.777 και 210-72.64.883.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και ότι ανήκει στη μερίδα του
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης*
 • Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι σε περίπτωση αλλαγής οικογενειακής κατάστασης θα είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει αμέσως στο Ταμείο
 1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ   ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΓΟΝΕΑ
 • Αντίγραφο διαζευκτηρίου και απόφασης επιμέλειας
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης*
 • Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι σε περίπτωση αλλαγής οικογενειακής κατάστασης θα είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει αμέσως στο Ταμείο
 1. ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης*
 • Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι σε περίπτωση αλλαγής οικογενειακής κατάστασης θα είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει αμέσως στο Ταμείο

 

*Η φορολογική δήλωση θα ελέγχεται από την υπηρεσία κάθε έτος