ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ανακοίνωση Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ για την δίκη ΚΟΥΡΗ-ΙΚΑ

Με αφορμή δημοσίευμα εβδομαδιαίας εφημερίδας, σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και όσων δεν είναι μέλη των τεσσάρων επαγγελματικών δημοσιογραφικών ενώσεων, κρίνουμε σκόπιμο να σας γνωρίσουμε την ακριβή και αληθή νομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί:

Τον Ιούνιο του 2002, τέσσερις εταιρείες του ομίλου Κουρή, κατέθεσαν αντίστοιχες αγωγές ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, στρεφόμενες κατά του Οργανισμού μας και του Ι.Κ.Α., με τις οποίες ζητούσαν να υποχρεωθεί ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. να ασφαλίσει όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους στις εταιρείες του Γ. Κουρή, ακόμη και εάν δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους μίας των τεσσάρων επαγγελματικών δημοσιογραφικών ενώσεων (Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ, Ε.Π.Η.Ε.Θ.), που νομίμως ασφαλίζονταν στο Ι.Κ.Α.

Οι αγωγές απορρίφθηκαν από το πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο με τις υπ’αριθμ.6225/04, 6226/04, 6379/04 και 6380/04 αποφάσεις, ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμες. Κατά των αποφάσεων αυτών οι εταιρείες του Ομίλου Κουρή άσκησαν εφέσεις ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Επ’ αυτών εκδόθηκαν οι υπ’αριθμ.1541/06, 1542/06, 1550/06 και 1551/06 αποφάσεις, οι οποίες τελεσίδικα δικαίωσαν την άρνηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. να δεχτεί την υπαγωγή στην ασφάλισή του όλων όσων στερούνται της ιδιότητας του μέλους μίας των προαναφερομένων τεσσάρων επαγγελματικών δημοσιογραφικών ενώσεων, κρίνοντας ότι. είναι νόμιμες και συνταγματικές οι διατάξεις του ιδρυτικού νόμου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και του Καταστατικού του, που ορίζουν ότι στην ασφάλιση του Οργανισμού υπάγονται μόνο τα μέλη των περιοριστικώς στο νόμο αναφερομένων τεσσάρων δημοσιογραφικών ενώσεων.

Κατά συνέπεια, δικαιώθηκε πλήρως η Διοίκηση του Οργανισμού για την εμμονή της στην πιστή και νόμιμη εφαρμογή του ιδρυτικού νόμου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και του Καταστατικού του.

Η δικαστική απόφαση που μνημονεύεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας, αφορά, εξ όσων γνωρίζουμε , σε διαφορά μεταξύ εταιρείας του Γ. Κουρή και του Ι.Κ.Α. περί ακύρωσης πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. σε βάρος της εταιρείας. Στην ως άνω απόφαση, διαλαμβάνεται η σκέψη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ότι οι εργαζόμενοι επί των οποίων επέβαλε εισφορές το Ι.Κ.Α. δεν έπρεπε να ασφαλιστούν στο Ι.Κ.Α., αλλά υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Στην απόφαση αυτή δεν ήταν διάδικος ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκτελεστεί κατ’ αυτού ούτε δεσμεύεται από το σκεπτικό της, πολύ δε περισσότερο όταν για το επίδικο θέμα έχουν εκδοθεί, όπως προαναφέρθηκε, τελεσίδικες αποφάσεις μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου Κουρή και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., οι οποίες δικαιώνουν πλήρως τις θέσεις του Οργανισμού μας.

Η οριστική και αμετάκλητη λύση επί του ανακύπτοντος θέματος, θα δοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφ΄ όσον οι ηττηθέντες διάδικοι προσφύγουν σε αυτό.